Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI 2019

33 98.320

Tờ khai thuế môn bài 2019 theo thông tư 156

Kê khai thuế môn bài là công việc diễn ra đầu năm 2019 mà kế toán của các doanh nghiệp phải thực hiện, hãy tải mẫu Tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI mới nhất 2019 được ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC để hoàn tất thủ tục kê khai thuế môn bài cho doanh nghiệp. Các bạn có thể tham khảo Hướng dẫn kê khai thuế môn bài và cách ghi tờ khai thuế môn bài dưới đây.

VnDoc.com xin giới thiệu thêm tới các bạn Tờ khai thuế môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài sẽ có hiệu lực từ ngày 01/1/2017. Mời các bạn tải tại đây: Mẫu tờ khai thuế môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.0

Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài

Thủ tục khai thuế môn bài theo năm

Quy định về nộp thuế môn bài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm .................

[02] Lần đầu .............................. [03] Bổ sung lần thứ ....................

[04] Người nộp thuế :.............................................................................................................................

[05] Mã số thuế: .....................................................................................................................................

[06] Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

[07] Quận/huyện: ........................................................ [08] Tỉnh/Thành phố: ............................................

[09] Điện thoại: .................................................. [10] Fax: .......................... [11] Email: ...........................

[12] Đại lý thuế (nếu có) :........................................................................................................................

[13] Mã số thuế: .....................................................................................................................................

[14] Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................................................ [16] Tỉnh/Thành phố: ...................................................

[17] Điện thoại: .................................................. [18] Fax: .......................... [19] Email: ..........................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:.................................................................ngày ...........................................

 [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có):

Tờ khai thuế môn bài

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

     NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:.............................................
Chứng chỉ hành nghề số:......................
Ngày......... tháng........... năm........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

LƯU Ý: NỘP TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI 2019

CĂN CỨ: Nghị định 139/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Trường hợp người nộp thuế môn bài đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo nếu không có thay đổi các yếu tố làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài phải nộp.

Video hướng dẫn lập tờ khai thuế Môn bài 2019

Đánh giá bài viết
33 98.320
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm