Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất nhằm giúp bạn soạn thảo một mẫu tờ trình về việc bổ sung nhân sự với cấp lãnh đạo công ty. Với mẫu tờ trình này sẽ giúp bạn không phải băn khoăn lo lắng khi có sự thay đổi về nhân sự trong doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất tại đây.

1. Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất là gì?

Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất là một loại văn bản được trình lên cấp trên về việc bổ sung nhân sự cho một bộ phận nào đó của công ty.

Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất chuẩn sẽ được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều trường hợp khi bạn muốn trình bày một vấn đề, một sự việc nào đó và trình gửi lên cấp trên để xin ý kiến giải quyết.

Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất được trình bày ngắn gọn với các tiêu chí được đưa ra theo mẫu để cấp trên có thể dễ dàng nắm được thông tin và những đề xuất của phòng ban/bộ phận trong công ty.

2. Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất như sau:

Số: ……/TT/NS/08

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
===========

Hà Nội, ngày......tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH
V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY/PHÒNG NHÂN SỰ

- Căn cứ theo nhu cầu thực tế phát sinh công việc;

- Căn cứ theo Qui trình tuyển dụng của công ty, Phòng/Ban/Đơn vị:……………………………… đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí sau:

TT Vị trí tuyển dụng SL Mô tả tóm tắt công việc
Tiêu chuẩn ứng viên
Mức lương
dự kiến
Đề xuất cán bộ PV chuyên môn T/gian cần NS Lý do bổ sung
Giám đốc
(Duyệt)
Phòng nhân sự
(Xác nhận nhu cầu)
Phụ trách
(Người đề xuất)
Người đề xuất
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Cách viết tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

  • Thể thức

Thể thức trình bày một tờ trình bao gồm: Tên quốc hiệu ghi trên văn bản: “CỘNG HÒA – XÃ HỘI- CHỦ NGHĨA – VIỆT NAM” và “ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” cần được trình bày ở phía trên bên phải của khổ giấy A4.

Dòng thứ nhất: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” cần được trình bày chữ in hoa, kiểu chữ đứng và bôi đậm. Thường để cỡ chữ từ 12 – 13.

Dòng thứ hai: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” viết in thường cách nhau bởi dấu gạch ngang và bôi đậm. Cỡ chữ để 13 hoặc 14. Dòng này sẽ hơn dòng thứ nhất 1 cỡ chữ.

Tên văn bản: TỜ TRÌNH – được viết in hoa.

Trích yếu nội dung văn bản: “Bổ sung nhân sự đột xuất” được đặt sau chữ “Về việc/Vv” và bôi đậm.

  • Phần nội dung:

Kính gửi: Giám đốc công ty/ hoặc phòng nhân sự có liên quan

Trình bày lý do xin bổ sung nhân sự đột xuất

Căn cứ theo quyết định nêu rõ đơn vị phòng ban thông báo đê nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí:

Lập bảng thông tin liên quan tới vị trí trí tuyển dụng: Vị trí tuyển dụng với số lượng bao nhiêu, mô tả tóm tắt công việc và tiêu chuẩn của các ứng viên, mức lượng dự kiến trong quá trình nhận công việc, trình bày đề xuất cán bộ phỏng vấn chuyên môn, thời gian dự kiến cần nhận sự làm việc, và lý do bổ sung.

  • Phần kết

Trình Giám đốc, phòng nhân sự, phụ trách, và người đề xuất ký xác nhận ghi rõ họ tên.

Tờ trình là biểu mẫu được sử dụng khá phổ biến trong các lĩnh vực, tuy nhiên không phải ai cũng có kỹ năng viết tờ trình được chuẩn chỉnh, chúng tôi đã cung cấp đến các bạn kỹ năng viết tờ trình để các bạn hiểu rõ hơn về hình thức và nội dung của tờ trình.

Để giúp bạn đọc có được biểu mẫu nội dung cụ thể chi tiết về tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất Tải Miễn Phí đã cập nhật đầy đủ chi tiết biểu mẫu bản tờ trình có liên quan, bạn đọc cùng tham khảo và tải biểu mẫu về máy tính để áp dụng sử dụng ngay nhé.

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo một số bản tờ trình phổ biến trong cuộc sống như mẫu tờ trình thẩm định dự án xây dựng công trình để sử dụng trong lĩnh vực xây dựng dự án, nội dung của mẫu tờ trình thẩm định dự án xây dựng công trình được soạn dựa trên luật xây dựng và các quy định của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm - nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 45.216
Việc làm - Nhân sự Xem thêm