Tổ văn phòng là gì? Chức năng nhiệm vụ của tổ văn phòng

Tổ văn phòng trong trường tiểu học, THCS được quy định thế nào? Đây là thắc mắc của rất nhiều bạn đọc. Trong bài viết này VnDoc xin chia sẻ quy định về nhiệm vụ và chức năng của tổ văn phòng trong trường tiểu học và THCS, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Tổ văn phòng là gì

Tổ Văn phòng là tổ có đặc thù riêng, có thể nói là hoàn toàn khác với các tổ chuyên môn khác. Nhiệm vụ của tổ là đảm trách các công việc hành chính của trường; tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu. hục vụ công tác dạy và học trong nhà trường. Tổ bao gồm nhiều bộ phận như: Bảo vệ, Giáo vụ, Kế toán, Thủ quỹ, Thư viện, Văn thư, Y tế…

2. Tổ văn phòng trường tiểu học

Tổ văn phòng trong trường tiểu học được quy định tại Điều 19 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành như sau:

Mỗi trường tiểu học có một tổ văn phòng gồm các viên chức làm công tác y tế trường học, văn thư, kế toán, thủ quỹ và nhân viên khác. Tổ văn phòng có tổ trưởng, tổ phó.

Nhiệm vụ của tổ văn phòng:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường;

b) Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản trong nhà trường và hạch toán kế toán, thống kê theo chế độ quy định;

c) Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

d) Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức; giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

e) Lưu trữ hồ sơ của trường.

- Tổ văn phòng sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

3. Tổ văn phòng trường THCS

Ngày 28/3/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo đó, tổ chức và hoạt động của tổ văn phòng trường THCS là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 17 Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT. Cụ thể như sau:

1. Mỗi trường trung học có một tổ Văn phòng, gồm viên chức làm công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và nhân viên khác.

2. Tổ Văn phòng có tổ trưởng và tổ phó, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ.

3. Tổ Văn phòng sinh hoạt hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
2 4.568
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm