Toàn bộ biểu mẫu và hướng dẫn kê khai các form CO

Tổng hợp toàn bộ biểu mẫu và hướng dẫn kê khai các form CO

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc toàn bộ biểu mẫu và hướng dẫn kê khai các form CO để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu về biểu mẫu xuất nhập khẩu nhé.

Tổng hợp biểu mẫu và hướng dẫn kê khai các form CO

Mẫu C/O

Văn bản điều chỉnh

Quy trình thủ tục và hồ sơ cấp CO

Form AANZ – ưu đãi thuế quan theo hiệp định khu vực thương mại tự do giữa các nước ASEAN, Australia và New Zealand

- Thông tư 31/2015/TT-BCT

- Thông tư 42/2018/TT-BCT

- Phụ lục III Thông tư 31/2015/TT-BCT

- Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Form AI - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

Thông tư 15/2010/TT-BCT

Chương II Thông tư 15/2010/TT-BCT

Form AJ - ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)

Quyết định 44/2008/QĐ-BCT

Chương II Quy chế cấp CO form AJ ban hành kèm theo Quyết định 44/2008/QĐ-BCT

Form AK - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)

- Thông tư 20/2014/TT-BCT

- Thông tư 26/2018/TT-BCT

- Thông tư 13/2019/TT-BCT

- Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT

- Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Form B - cấp theo quy định xuất xứ không ưu đãi

Thông tư 05/2018/TT-BCT

Điều 7, Điều 8 Thông tư 05/2018/TT-BCT

Điểm e Khoản 1 Điều 15 Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Form CPTPP - ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Thông tư 03/2019/TT-BCT

Thực hiện quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Form D - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)

Thông tư 10/2019/TT-BCT

Thông tư 22/2016/TT-BCT

- Phụ lục VII Thông tư 22/2016/TT-BCT

- Thông tư 01/2013/TT-BCT

- Thông tư 06/2011/TT-BCT

Form E - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc

Thông tư 12/2019/TT-BCT

Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP

Form EAV - ưu đãi thuế quan theo hiệp định các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á Âu (VNEAEUFTA)

- Thông tư 21/2016/TT-BCT

- Thông tư 11/2018/TT-BCT

- Phụ lục I Thông tư 21/2016/TT-BCT

- Nghị định 31/2018/NĐ-CP

- Thông tư 05/2018/TT-BCT

Form S - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại Việt Nam - Lào

Thông tư 04/2010/TT-BCT

Chương II Thông tư 04/2010/TT-BCT

Form VC - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại hàng hóa Việt Nam và Chi - lê (VCFTA)

- Thông tư 31/2013/TT-BCT

- Thông tư 05/2015/TT-BCT

Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT

Ngoài thủ tục cấp và kiểm tra C/O quy định tại Phụ lục III, thủ tục cấp C/O Mẫu VC của Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BCT và Thông tư 01/2013/TT-BCT

Form VJ - ưu đãi thuế quan theo hiệp định đối tác kinh tế VJEPA

Thông tư 10/2009/TT-BCT

Chương II Thông tư 10/2009/TT-BCT

Form VK - ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)

- Thông tư 40/2015/TT-BCT

- Thông tư 48/2015/TT-BCT

Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 40/2015/TT-BCT

Form X - ưu đãi thuế quan theo hiệp định giữa Việt Nam và Cam-pu-chia

Thông tư 17/2011/TT-BCT

Quyết định 7360/QĐ-BCT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 23
Thủ tục hành chính Xem thêm