Toán hay và khó lớp 2 - Đêximet

1 5.609
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Toán hay khó lớp 2: Đêximet
BàI 1: Điền số thích hợp o chỗ chấm:
a. 4dm = ……….cm
b. 30cm = ……….dm
c. 3dm 5cm = ……….cm
d. 46cm = ……….dm……….cm
BàI 2: Tính:
a. 12dm + 26dm 24dm
b. 58dm 42dm 15dm
BàI 3: Cây thước thứ nhất dài 8dm, cây thước thứ hai dài lldm. Hỏi hai cây
thước dài bao nhiêu đêximét?
BàI 4: Hai ống nước dài tổng cộng 76dm, ống nựớc thứ nhất dài 34dm. Hỏi
ống nước thứ hai dài bao nhiêu đêximét?
BàI 5: Bình dùng cây thước 2dm để đo chiều rộng cái bàn. Bình đo 4 thước thì
vừa đủ. Hỏi chiều rộng cái bàn đo được bao nhiêu đêximét?
BàI 6: Ba bạn Ếch, c, Nhái thi nhảy xa, Ếch nhảy dài nhất, Cóc nhảy ngắn
nhất, Nhái nhảy được 5dm. Nhái nhảy hơn Cóc 2dm nhưng kém ch 3dm.
Hỏi Ếch, Nhái mỗi bạn nhảy được bao nhiêu đêximét? *
BàI 7: 3 sợi dây dài tổng cộng 7dm, sợi dây thứ nhất dài nhất, sợi y thứ
hai ngắn nhất. Hỏi mỗi sợi dây i bao nhiêu đêximét? (Biết s đo của mỗi sợi
dây số tròn đêximét).
Đáp án Toán hay khó lớp 2:
BàI 1:
a. 4dm = 40cm
b. 30cm = 3dm
c. 3dm 5cm = 35cm
d. 46cm = 4dm6cm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BàI 2:
a. 12dm + 26dm 24dm = 38dm 24dm = 14 dm
b. 58dm 42dm 15dm = 16dm 15dm = 1 dm
Bài 3:
Hai y thước dài tổng cộng: 8 + 11 = 19 (dm)
Đáp số: 19 dm
BàI 4:
Ong nước thứ hai dài: 76 34 = 42 (dm)
Đáp số: 42 dm
BàI 5:
Chiều rộng cái bàn đo được: 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (dm)
Đáp số: 8 dm
BàI 6:
Ếch nhảy được: 5 + 3 = 8 (dm)
Cóc nhảy được: 5-2 = 3 (dm)
Đáp sô’: ch: 8 dm
Cóc: 3 dm
BàI 7:
Ba sợi dây từng đôi một không bằng nhau:
Ta lại có: 7 = 1 + 2 + 4
Vậy: Sợi y thứ nhất dài: 4 dm
Sợi dây thứ hai dài: 1 dm
Sợi dây thứ ba dài: 2dm
Tham khảo thêm i liệu môn Toán lớp 2:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-2

Bài tập Toán hay và khó lớp 2: Đêximet

Toán hay và khó lớp 2: Đêximet bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 2, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 và thi học sinh giỏi lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Toán hay và khó lớp 2 - Phép cộng có tổng bằng 10 ở hàng đơn vị 

Toán hay và khó lớp 2: Đêximet có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện môn Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 5.609
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm