Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ - Phần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Toán hay khó lớp 2: Ôn tập về phép cộng phép trừ - Phần 2
Bài 1: Tìm x:
a. x + 36 = 72
b. x 45 = 37
c. 76 x = 28
d. x + 32 = 18 + 45
Bài 2: Tìm y: *
a. y + 56 = 56 y
b. y 48 = 48 y
Bài 3: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.
a. 25 + 36 …………. 17 + 48
b. 74- 26 …………… 83 37
c. 56 19 ………… 18 + 19
Bài 4: Nối ô trống với số thích hợp:
Bài 5: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:
a. x + 32………. 41 + X
b. 56 y………. 45 y
c. x 26………. X 18
Bài 6: Tìm một số biết số đó cộng với 45 thì bằng 62.
Bài 7: Tìm một số biết số đó trừ đi 26 thì bằng 38.
Bài 8: Hãy viết phép trừ hiệu bằng số bị trừ
Bài 9: Trong một phép cộng tổng bằng 37. Nếu giữ nguyên một số hạng thêm
vào số hạng còn lại 9 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 10: Hãy viết một phép trừ hiệu bằng 0.
Bài 11: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng.
56 + 37 28 =?
A. 55
B. 75
C. 61
D. 65
Bài 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống.
Bất kỳ số nào cộng vớ 0 cũng bằng 0 ……….
Bất kỳ số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó ……….
Bất kỳ số nào cộng với 1 cũng bằng chính số đó ……….
Đáp án Toán hay khó lớp 2:
Bài 1:
a. x + 36 = 72
x = 72 36
= 36
b. x 45 = 37
x = 37 + 45
x = 82
c. 76 x = 28
x = 76 28
x = 48
d. x + 32 = 18 + 45
x + 32 = 63
x = 63 32
x = 31
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2:
a. y + 56 = 56 y
y = 0
b. y 48 = 48 y
y = 48
Bài 3: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.
a. 25 + 36 < 17 + 48
b. 74- 26 > 83 37
c. 56 19 = 18 + 19
Bài 4:
Bài 5: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:
a. x + 32 < 41 + x
Vì: Hai phép cộng cùng một số hạng, số hạng còn lại của phép cộng nào hơn thì
tổng của phép cộng đó hơn.
b. 56 y > 45 y
Vì: Hai phép trừ cùng số trừ, phép trừ nào số bị trừ lớn hơn thì hiệu sẽ lớn hơn.
c. x 26 < x 18
Vỉ: Hai phép trừ cùng số bị trừ, phép trừ nào số trừ lớn hơn thì hiệu hơn
Bài 6:
Số cần tìm bằng:
62 45 = 17
Đáp số: số 17

Bài tập Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ - Phần 2

Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ – Phần 2 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 2, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 và thi học sinh giỏi lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập về số trừ, số bị trừ - Phần 2

Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ - Phần 2 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện môn Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 1.170
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm