Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 2, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 và thi học sinh giỏi lớp 2 đạt kết quả cao.

1. Bài tập Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Câu 1: Đặt tính rồi tính, biết

a. Hai số hạng là 427 và 32

b. Số bị trừ bằng 458 số trừ bằng 6

Câu 2: Điền chữ thích hợp vào ô trống:

Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Câu 3: Tìm x:

a. x + 46 = 54

b. x – 135 = 442

c. 58 – x = 49

d. 675 – x = 213

Câu 4: Tìm hai số có tổng bằng 632 là hiệu cũng bằng 632.

Câu 5: Điểm dấu (+, -) thích hợp vào chỗ trống.

a. 12 ….. 7 ….. 5 = 10

b. 16 ….. 8 ….. 3 = 5

Câu 6: Số?

Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống

242 < 202 + ….. < 226

Câu 8: Tìm giá trị thích hợp thay vào x:

x – 246 < 3

Câu 9: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a. 457 + x ……. 236 + x

b. 583 – x ……. 645 – x

c. x – 48 ……. x – 263

Câu 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S

a. x + 25 = 35

x = 35 + 25

x = 60 ……

b. 286 – x = 142

x = 286 – 142

x = 144 ……

2. Đáp án Bài tập Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Câu 2:

Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Câu 3:

a. x = 46 = 54

x = 54 – 46

x = 8

b. x – 135 = 442

x = 442 + 135

x = 577

c. 58 – x = 49

x = 58 – 49

x = 9

d. 675 – x = 213

x = 675 – 213

x = 462

Câu 4:

Hai số có tổng bằng 632 và hiệu cũng bằng 632 là: 632 và 0

632 + 0 = 632

632 – 0 = 632

Câu 5:

12 – 7 + 5 = 10

16 – 8 – 3 = 5

Câu 6:

Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Câu 7:

242 < 202 + 23 < 226

Câu 8:

x – 246 < 3

Có thể thay x bởi một trong các số: 246, 247, 248

Câu 9:

a. 457 + x > 236 + x

b. 583 – x < 645 – x

c. x – 48 < x – 26

Câu 10:

a. x + 25 = 35

x = 35 + 25

x = 60 S

b. 286 – x = 142

x = 286 – 142

x = 144 Đ

.............................................................

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 khác

Nội dung kiến thức Toán lớp 2 phân bổ theo từng dạng bài theo các phép Toán cộng trừ thuộc phạm vi 100 và nhân chia các số từ 2 đến 5. Chúc các em ôn tập tốt!

Ngoài Toán hay và khó lớp 2: Ôn tập về phép nhân, phép chia trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 914
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm