Toán hay và khó lớp 2: So sánh các số có hai chữ số

1 1.853
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Toán hay khó lớp 2: So sánh các số hai chữ số
BÀI 1: Điền chữ số thích hợp o ô trống:
a. 3 ….< 31
b. . 2 > 86
c. 52 < 5 …. < 54
BÀI 2: Nối ô trống với số thích hợp:
…… < 26 …… > 32
BÀI 3: Viết số liền sau của:
a. Số lớn nhất hai chữ số.
b. Số nhất có hai ch số.
c. Số lớn nhất một chữ số.
BÀI 4: Viết hai số liền nhau, biết một số hai chữ số một số một chữ
BÀI 5: Xếp các số sau đây theo thứ tự từ đến lớn: 32, 56, 74, 23, 65, 47
BÀI 6: X số nào? Biết:
a. 32 < x < 38
b. 62 > x > 58
BÀI 7: Khoanh tròn số nhất trong các số sau: 32, 27, 72, 23, 33.
BÀI 8: Khoanh tròn những số lớn hơn 56 trong c số sau: 49, 65, 27, 72, 38,
83, 62, 26.
BÀI 9: Đúng ghi Đ, sai ghi S.
a.
27 < 31
b.
65 < 56
c. 47 < 39
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI 10: Viết thêm các số còn b trống dãy số sau:
4, 6, ….., ….., 12, 14, ….., …..,20, 22.
Đáp án Toán hay khó lớp 2:
Đáp số
BÀI 1:
a. 30 < 31
b. 92 > 86
c. 52 < 53 < 54
BÀI 2:
BÀI 3:
a. Số lớn nhất hai chữ số 99, số liền sau của số lớn nhất hai chữ số
100.
b. Số nhất hai chữ số 10, số liền sau của số nhất hai chữ số số
11.
c. Số lớn nhất một chữ số 9, số liền sau của số lớn nhất có một chữ số
10.
BÀI 4:
Hai số liền nhau với một số hai chữ số một số có một chữ số hai số: 9
10.
BÀI 5:
Các số xếp theo thứ tự từ đến lớn như sau: 23, 32, 47, 56, 65, 74.
BÀI 6:
a. 32 < x < 38 ta có: x = 33,34, 35, 36, 37
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b. 62 > x > 58 ta có: x = 59, 60, 61
BÀI 7:
Số nhất là: 23.
BÀI 8:
Các số lớn hơn 56: 65, 72, 83, 62.
BÀI 9: Đúng ghi Đ, sai ghi S.
a. 27 < 31 Đ
b. 65 < 56 S
c. 47 < 39 S
BÀI 10: Viết thêm các số còn b trống dãy số sau:
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20, 22.
Tham khảo thêm tài liệu n Toán lớp 2:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-2

Bài tập Toán hay và khó lớp 2: So sánh các số có hai chữ số

Toán hay và khó lớp 2: So sánh các số có hai chữ số bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 2, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 2 và thi học sinh giỏi lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Toán hay và khó lớp 2: Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 số hạng - Phần 1 

Toán hay và khó lớp 2: So sánh các số có hai chữ số có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện môn Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 1.853
Toán Lớp 2 Nâng Cao Xem thêm