Toán nâng cao lớp 5: Các phép tính với số thập phân - Đề 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Toán nâng cao lớp 5: Các phép tính với s thập phân - Đề 3
Bài 1. Với mức ng hàng năm c 1000 người thì tăng thêm 17 người. y
tính xem số dân 70 triệu người sau một năm tăng bao nhiêu? Sau hai năm
bao nhiêu?
Bài 2. Một người gửi tiết kiệm 15 triệu đồng với lãi suất 1,1% một tháng. Tính:
a) Số tiền lãi sau một tháng.
b) Số tiền cả gốc i sau hai tháng nếu người đó chỉ đến rút tiền một lần.
c) Số tiền cả gốc lãi sau ba tháng nếu người đó ch đến rút tiền một lần.
Bài 3. Một hình chữ nhật chiều rộng bằng 75% chiều dài. Nếu ng chiều
dài thêm 2m thì diện tích ng thêm 12m
2
. Tính chu vi diện tích của hình
chữ nhật đó.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án Toán lớp 5 nâng cao - Số thập phân, tỉ số phần trăm - Đề 3
Bài 1.
Số người tăng sau một năm là:
70000000 : 1000 x 17 = 1190000 (người)
Tống số người cuối năm thứ nhất là:
70000000 + 1190000 = 71190000 (người)
Số người tăng năm thứ hai là:
71190000 : 1000 x 17 = 1210230 (người)
Số người tăng sau hai năm là:
1190000 + 1210230 = 2400230 (người)
Đáp số: 1190000 người; 2400230 người.
Bài 2.
a) Số tiền lãi sau một tháng gửi là:
15000000 : 100 x 1,1 = 165000 (đồng)
b) Số tiền cả gốc i sau tháng thứ nhất là:
15000000 + 165000 = 15165000 (đồng)
Số tiền lãi của tháng thứ hai là:
15165000 : 100 x 1,1 = 166815 (đồng)
Số tiền cả gốc và lãi sau hai tháng gửi tiền là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
15165000 + 166815 = 15331813 (đồng)
c) Số tiền lãi của tháng thứ ba là:
15331815 : 100 x 1,1 = 168649,965 (đồng)
Số tiền cả gốc và lãi sau ba tháng gửi tiền là:
15331815 + 168649,965 = 15500464,965 (đồng)
Đáp số: ạ) 165000 đồng; b) 15331815 đồng; c) 15500464,965 đồng.
Bài 3. Kh tăng chiều dài hình chữ nhật thêm 2m thì diện tích tăng thêm chính
diện tích của hình chữ nhật một cạnh 2m cạnh còn lại chiều rộng
của hình chữ nhật.
Chiều rộng của hình chữ nhật là;
12 : 2 = 6 (m)
Chiều dài của hình chữ nhật :
6 : 75 x 100 = 8 (m)
Chu vị của hình chữ nhật Ịà:
(8 + 6) x 2 = 28 (m)
Diện tích của hình chữ nhật là:
8 x 6 48 (m
2
)
Đáp số; Chu vi: 28m; Diện tích: 48m
2
.
Bài 4. a) số học sinh trung bình của lớp 5A là:
50 : 100 X 54 = 27 (học sinh)
Số học sinh khá của lớp 5A là:
Số học sinh giỏi của lớp 5A là:
50 (27 + 15) = 8 (học sinh)

Toán nâng cao lớp 5: Dạng Toán về số thập phân

Toán nâng cao lớp 5: Các phép tính với số thập phân, tỉ số phần trăm - Đề 3 bao gồm các dạng Toán về tính tỉ số phần trăm, số thập phân, các phép tính nhân chia cộng trừ số thập phân có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh hoàn thiện nâng cao kỹ năng giải Toán dạng này, chuẩn bị cho các kì thi trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Những dạng Toán hay và khó lớp 5 - Dạng toán về số thập phân, tỉ số phần trăm gồm 10 câu hỏi có đáp án chi tiết là tài liệu tham khảo cho các em học sinh khá giỏi củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các bài thi học kì 1, bài thi học kì 2 và thi học sinh giỏi Toán lớp 5.

Đánh giá bài viết
15 2.380
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 nâng cao Xem thêm