Tóm tắt lý thuyết Địa lý 12 bài 18

4 889

Tóm tắt lý thuyết Địa lý 12 bài 18: Đô thị hóa

Tóm tắt lý thuyết Địa lý 12 bài 18 trình bày kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa Địa lý 12 theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi hi vọng, thông qua tài liệu này các em học sinh sẽ lĩnh hội kiến thức tốt hơn. Chúc các em học tốt!

BÀI 18: ĐÔ THỊ HOÁ

1. Đặc điểm

a. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm chạp, trình độ đô thị hóa thấp

 • Quá trình đô thị hoá chậm:
  • Thế kỉ thứ III trước CN đã có đô thị đầu tiên (Cổ Loa).
  • Năm 2005: tỉ lệ dân đô thị mới là 26,9%.
 • Trình độ đô thị hóa,thấp:
  • Tỉ lệ dân đô thị thấp.
  • Cơ sở hạ tầng của các đô thị ở mức độ thấp so với khu vực và thế giới.

b. Tỉ lệ dân thành thị tăng

c. Phân bố đô thị không đều giữa các vùng

 • Số thành phố lớn còn quá ít so với số lượng đô thị.

2. Mạng lươí đô thị

 • Mạng lưới đô thị được phân thành 6 loại.
 • Năm 2007: có 5 thành phố trực thuộc Trung ương, 2 đô thị đặc biệt.

3. Ảnh hưởng cuả Đô thị hóa đến phát triển kinh tế – xã hội

 • Tích cực:
  • Tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  • Ảnh hưởng rất lớn đến phát tnển kinh tế - xã hội của phương, các vùng.
  • Tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
  • Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.
 • Tiêu cực:
 • Ô nhiễm môi trường
 • An ninh trật tự xã hội,…
Đánh giá bài viết
4 889
Lý thuyết Địa lí 12 Xem thêm