Tóm tắt lý thuyết Địa lý 12 bài 20

2 1.719

Tóm tắt lý thuyết Địa lý 12 bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Tóm tắt lý thuyết Địa lý 12 bài 20 trình bày kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa Địa lý 12 theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi hi vọng, thông qua tài liệu này các em học sinh sẽ lĩnh hội kiến thức tốt hơn. Chúc các em học tốt!

PHẦN III. ĐỊA LÝ KINH TẾ

BÀI 20: CHUYỂN DỊCH CƠ CẨU KINH TẾ

1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

 • Tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trong khu vực I và III.
 • Tùy theo từng ngành mà trong cơ cấu lại có sự chuyển dịch riêng:
  • Ngành nông nghiệp:
   • Giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi.
   • Trong trồng trọt: Giảm tỷ trọng cây lương thực, tăng tỷ trọng cây công nghiệp (cây CN xuất khẩu, nguyên liệu CN, có giá trị)
  • Ngành công nghiệp – xây dựng:
   • Tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác.
   • Tăng tỉ trọng sản phẩm cao cấp giảm các sản phẩm có chất lượng thấp và trung bình.
  • Ngành dịch vụ - du lịch:
   • Kết cấu hạ tầng, đô thị phát triển nhanh, nhiều loại dịch vụ mới ra đời như: Viễn thông, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ...

2. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế

 • Khu vực kinh tế Nhà nước giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo
 • Tỉ trọng của kinh tế tư nhân ngày càng tăng
 • Thành phấn kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đặc biệt từ khi nước ta gia nhập WTO.

3. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế

 • Nông nghiệp: hình thành các vùng chuyên canh cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp.
 • Công nghiệp: hình thành các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn...
 • Cả nước đã hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm:
  • VKT trọng điểm phía Bắc.
  • VKT trọng điểm miền Trung.
  • VKT trọng điểm phía Nam.
Đánh giá bài viết
2 1.719
Lý thuyết Địa lí 12 Xem thêm