Tổng hợp 63 đề thi tuyển sinh vào lớp 10

1 1.404
VnDoc - 
VnDoc - 
 
 
c: 2012 2013
Môn thi: Toán
Ngày thi: 21 tháng 6 năm 2012
: 120 phút
Bài I (2,5 điểm)

x4
A
x2


x 4 x 16
B:
x 4 x 4 x 2






x 0;x 16
)

 
Bài II (2,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

12
5



Bài III (1,5 điểm)

21
2
xy
62
1
xy



2
(4m 1)x + 3m
2


1
, x
2

22
12
x x 7
Bài IV (3,5 điểm)
Ch



ACM ACK


VnDoc - 
VnDoc - 


AP.MB
R
MA


Bài V (0,5 điểm)
x 2y


22
xy
M
xy
 
B
i I: (2,5 

36 4 10 5
84
36 2


, x 16 ta có:
B =
x( x 4) 4( x 4) x 2
x 16 x 16 x 16




=
(x 16)( x 2) x 2
(x 16)(x 16) x 16
3) Ta có:
2 4 2 2 2
( 1) . 1 .
16 16 16
22
x x x
BA
x x x
xx





.

( 1)BA
nguyên, x nguyên thì
16x

1; 2

16x
1
1
2
2
x
17
15
18
14

0, 16xx

( 1)BA
nguyên thì
14; 15; 17; 18x
B


12
5
x


1
x

1
2x
(cv)

12
5

12
1:
5
=
5
12
(cv)

1 1 5
x x 2 12

VnDoc - 
VnDoc - 
25
( 2) 12
xx
xx


5x
2
14x 24 = 0

,
13
=>


7 13 6
55
x

7 13 20
4
55
x



B
 
21
2
62
1
xy
xy



,0xy
).

42
4 6 10
4
2
4 1 5
2
21
2 1 2 1
2
6 2 1
22
1
2
x
x
xy
x x x
y
y
x y x y
xy








2)  = (4m 1)
2
12m
2
+ 8m = 4m
2
+ 1 > 0, m
m
ét, ta có:
12
2
12
41
32
x x m
x x m m

.

2 2 2
1 2 1 2 1 2
7 ( ) 2 7x x x x x x
(4m 1)
2
2(3m
2
2m) = 7 10m
2
4m 6 = 0 5m
2
2m 3 = 0

3
5
.

B

A
B
C
M
H
K
O
E

Tổng hợp đề thi tuyển sinh vào lớp 10

Tổng hợp 63 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề thi tổ hợp tuyển sinh vào lớp 10 Sở GD&ĐT Hải Phòng năm học 2017 - 2018

Đề thi tổng hợp tuyển sinh vào lớp 10 Sở GD&ĐT Ninh Bình năm học 2017 - 2018

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn - Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 1.404
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm