Tổng hợp quy định về mã ngạch công chức, viên chức năm 2019

Nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc tra cứu, xác định hạng, ngạch, mã ngạch của vị trí, chức danh, công việc của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, VnDoc đã tổng hợp các quy định về mã ngạch công chức, viên chức tại bảng dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Dưới đây là tập hợp danh mục các văn bản pháp luật quy định về mã ngạch lương công chức, viên chức để giúp tra cứu xác định ngạch, mã số công việc đang làm của công chức, viên chức các ngành y tế, nông nghiệp, giáo viên, lao động, văn thư lưu trữ, văn hóa nghệ thuật...

Danh mục văn bản quy định mã ngạch công chức, viên chức

STT

Lĩnh vực

Văn bản liên quan

1

Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Thông tư 09/2010/TT-BNV

(còn hiệu lực đến ngày 14/11/2019)

2

Hành chính

Thông tư 11/2014/TT-BNV

Thông tư 05/2017/TT-BNV

3

Chuyên ngành khoa học và công nghệ

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

4

Lưu trữ

Thông tư 13/2014/TT-BNV

5

Thư viện

Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

6

Văn thư

Thông tư 14/2014/TT-BNV

7

Thi hành án dân sự

Thông tư 03/2017/TT-BTP

8

Thể dục thể thao

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

9

Viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

10

Giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH

11

Giáo viên mầm non

Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

12

Giáo viên trung học phổ thông công lập

Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

13

Giáo viên trung học cơ sở công lập

Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

14

Giáo viên tiểu học công lập

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

15

Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV

16

Dược

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV

17

Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV

18

Y tế công cộng

Thông tư 11/2015/BYT-BNV

19

Chăn nuôi và thú y

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

20

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

21

Chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thông tư 07/2015/TT-BNV

22

Nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

23

Di sản văn hóa

Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

24

Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV

25

Văn hóa cơ sở

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV

26

Viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Thông tư 46/2017/TT-BTTTT

27

Xây dựng

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV

28

Mỹ thuật

Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV

29

Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

30

Quản lý thị trường

Thông tư 09/2018/TT-BNV

31

Công tác xã hội

Thông tư 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Lao động được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 929
Hành chính Xem thêm