Tổng hợp toàn bộ các Luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2019

1 8

Tại hai kỳ họp thứ 7 và thứ 8 Khóa XIV vừa qua, Quốc hội đã thông qua nhiều Luật với nhiều nội dung đổi mới quan trọng. Các Luật này sẽ có hiệu lực trong năm 2020, 2021 và hiện các Bộ, ngành liên quan đang khẩn trương ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành để các Luật có thể sẵn sàng áp dụng.

Các bộ Luật được quốc hội thông qua 2019

Để nắm được đầy đủ các quy định mới trong thời gian tới đây, VnDoc đã tổng hợp lại các bộ luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019. Nội dung chi tiết các Bộ luật mới, bộ luật sửa đổi VnDoc đã để đường link bên dưới. Các bạn có thể nhấn vào đường link để xem chi tiết các điểm mới của các bộ luật sắp có hiệu lực tới đây. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số nội dung sau đây để nắm được các điểm mới về pháp luật.

STT

Luật

Ngày thông qua

Ngày có hiệu lực

1

Luật Quản lý thuế 2019

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 7

Ngày 13/06/2019

01/07/2020

2

Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 7

Ngày 13/6/2019

01/01/2020

3

Luật Giáo dục 2019

 

Kỳ họp thứ 7 - Khóa XIV

Ngày 14/6/2019

01/7/2020

4

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 7

Ngày 14/06/2019

01/01/2020

5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 7

Ngày 14/06/2019

01/11/2019

6

Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 7

Ngày 14/06/2019

01/01/2020

7

Luật Kiến trúc

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 7

Ngày 13/06/2019

01/07/2020

8

Bộ luật Lao động (sửa đổi) (năm 2019)

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 8

Ngày 20/11/2019

01/01/2021

9

Luật Thư viện

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 8

Ngày 21/11/2019

01/7/2020

10

Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 8

Ngày 22/11/2019

01/7/2020

11

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 8

Ngày 22/11/2019

01/7/2020

12

Luật Dân quân tự vệ 2019

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 8

Ngày 22/11/2019

01/7/2020

13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 8

Ngày 25/11/2019

01/7/2020

14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 8

Ngày 25/11/2019

01/7/2020

15

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 8

Ngày 25/11/2019

10/01/2020

16

Luật lực lượng dự bị động viên

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 8

Ngày 26/11/2019

01/7/2020

17

Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 8

Ngày 26/11/2019

01/01/2021

18

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước 2015

Khóa XIV - Kỳ họp thứ 8

Ngày 26/11/2019

01/7/2020

Đánh giá bài viết
1 8
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm