Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (Tiết 1)

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (Tiết 1) do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm hỗ trợ quá trình dạy và học môn Công dân lớp 10.

Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 1)

Câu 1. Chủ thể nào dưới đây sáng tạo ra lịch sử xã hội loài người?

A. Thần linh B. Thượng đế

C. Loài vượn cổ D. Con người

Câu 2. Lịch sử xã hội loài người được hình thành khi con người biết

A. Chế tạo và sử dụng công cụ lao động

B. Trao đổi thông tin

C. Trồng trọt và chăn nuôi

D. Ăn chín, uống sôi.

Câu 3. Khẳng định nào dưới đây không đúng về vai trò chủ thể lịch sử của con người?

A. Con người sáng tạo ra lịch sử của mình

B. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất

C. Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội

D. Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội

Câu 4. Chủ thể nào dưới đây sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội

A. Các nhà khoa học B. Con người

C. Thần linh D. Người lao động

Câu 5. Việc chế tạo ra công cụ lao động giúp con người

A. Có cuộc sống đầy đủ hơn

B. Hoàn thiện các giác quan

C. Phát triển tư duy

D. Tự sáng tạo ra lịch sử của mình

Câu 6. Để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, con người phải

A. Thông minh B. Cần cù

C. Lao động D. Sáng tạo

Câu 7. Điều gì dưới đây xảy ra nếu con người ngừng sản xuất của cải vật chất?

A. Con người không có việc làm

B. Con người không thể tồn tại và phát triển

C. Cuộc sống của con người gặp khó khăn

D. Con người không được phát triển toàn diện

Câu 8. Sản xuất của cải vật chất là quá trình lao động

A. Có động cơ và không ngừng sáng tạo

B. Có mục đích và không ngừng sáng tạo

C. Có kế hoạch và không ngừng sáng tạo

D. Có tổ chức và không ngừng sáng tạo

Câu 9. Con người là tác giả của các công trình khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người?

A. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị tinh thần

B. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị nghệ thuật

C. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất

D. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị sống

Câu 10. Yếu tố nào dưới đây là giá trị vật chất mà con người sáng tạo nên?

A. Vịnh Hạ Long

B. Truyện Kiều của Nguyễn Du

C. Phương tiện đi lại

D. Nhã nhạc cung đình Huế

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Công dân lớp 10

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D A C B B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án C B B A C

Để hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, dễ dàng củng cố kiến thức đã học trong chương trình lớp 10 cũng như làm quen với các dạng bài tập trắc nghiệm thì VnDoc đã xây dựng theo hệ thống từng môn như: Sinh, Hóa, Địa,..... để các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 215
Môn khác lớp 10 Xem thêm