Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19: Nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19: Nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi (Có đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hay do VnDoc sưu tầm để gửi tới quý thầy cô và các bạn học sinh nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Địa lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí trang 19 có đáp án

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực dưới 60%?

A. Tây Ninh.     B. Bình Phước.     C. Ninh Thuận.      D. Bình Thuận.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực trên 90%?

A. Thái Bình.    B. Thanh Hóa.    C. Hòa Bình.     D. Nghệ An.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết cây chè phân bố ở các tỉnh nào sau đây?

A. Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lâm Đồng.

B. Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lâm Đồng.

C. Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lâm Đồng.

D. Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lâm Đồng.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có sản lượng lúa cao nhất?

A. Cần Thơ.     B. Sóc Trăng.     C. An Giang.      D. Trà Vinh.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm cao nhất?

A. Đắc Nông.     B. Lâm Đồng.     C. Bình Thuận.      D. Ninh Thuận.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng gia cầm trên 9 triệu con?

A. Quảng Bình.     B. Quảng Trị.     C. Nghệ An.     D. Hà Tĩnh.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào không có diện tích trồng cây lúa so với diện tích trồng cây lương thực từ 60-70%?

A. Lạng Sơn.    B. Thái Nguyên.     C. Bắc Cạn.     D. Tuyên Quang.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng về diện tích trồng cây công nghiệp trong năm 2000 và năm 2005?

A. Cây công nghiệp lâu năm tăng, cây công nghiệp hàng năm tăng.

B. Cây công lâu năm tăng, cây công nghiệp hằng năm giảm.

C. Cây công nghiệp hằng năm lớn hơn cây lâu năm.

D. Cây công nghiệp lâu năm giảm, cây hằng năm tăng.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng về diện tích và sản lượng lúa cả nước qua các năm?

A. Diện tích tăng, sản lượng tăng.

B. Diện tích tăng, sản lượng giảm.

C. Diện tích giảm, sản lượng tăng.

D. Diện tích giảm, sản lượng giảm.

Câu 10. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi từ năm 2000 đến 2007?

A. Gia súc tăng, gia cầm giảm.

B. Gia cầm giảm, sản phẩm không qua giết thịt giảm.

C. Gia súc tăng, sản phẩm không qua giết thịt giảm.

D. Gia súc tăng, gia cầm tăng.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và 19, hãy cho biết vùng nông nghiệp nào sau đây có tỉ lệ diện tích trồng lúa dưới 60 % so với diện tích trồng cây lương thực?

A. Đông Nam Bộ

B. Tây Nguyên

C. Bắc Trung Bộ

D. Duyên hải nam Trung Bộ

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và 19, hãy cho biết vùng nông nghiệp nào sau đây có tỉ lệ diện tích trồng lúa chiếm trên 90% so với diện tích trồng cây lương thực?

A. Đông Nam Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết trong các tỉnh dưới đây tỉnh nào có sản lượng lúa thấp nhất?

A. Sóc Trăng

B. An Giang

C. Long An

D. Bạc Liêu

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, năm 2007 diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm của nước ta là

A. 1821 nghìn ha

B. 778 nghìn ha

C. 846 nghìn ha

D. 861 nghìn ha

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và 19, hãy cho biết vùng nông nghiệp nào sau đây có tỉ lệ diện tích trồng lúa thấp nhất so với diện tích trồng cây lương thực?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Tây Nguyên

D. Bắc Trung Bộ

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi

1, B

2, A

3, A

4, C

5, B

6, C

7, C

8, A

9, C

10, D

11, B

12, D

13, D

14, C

15, C

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 19: Nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi (Có đáp án), mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
17 8.703
Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm