Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22: Các ngành công nghiệp trọng điểm (Có đáp án)

1 4.172

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22: Các ngành công nghiệp trọng điểm (Có đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm để gửi tới quý thầy cô và các em học sinh nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Địa lý cấp THPT. 

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất trên 1000MW?

A. Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau.

B. Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mỹ.

C. Phả Lại, Phú Mỹ, Trà Nóc.

D. Bà Rịa, Phả Lại, Uông Bí.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất dưới 1000MW của vùng Đông Nam Bộ?

A. Thủ Đức, Phú Mỹ.    B. Bà Rịa, Thủ Đức.

C. Bà Rịa, Trà Nóc.     D. Phú Mỹ,Trà Nóc

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô rất lớn?

A. Hải Phòng, Hà Nội.

B. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh.

C. Tp. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.

D. Đà Nẵng, Hà Nội.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có quy mô lớn?

A. Hải Phòng, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một.

B. Hải Phòng, Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.

C. Hải Phòng, Nha Trang, Hải Dương, Đà Nẵng.

D. Hải Phòng, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Biên Hòa.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Huế có những ngành sản xuất hàng tiêu dùng nào dưới đây?

A. Dệt, may; da, giày; giấy, in, văn phòng phẩm.

B. Dệt, may; da, giày; gỗ, giấy, xenlulo.

C. Dệt, may; gỗ, giấy, xenlulo; giấy, in, văn phòng phẩm

D. Gỗ, giấy, xenlulo; da, giày; giấy, in, văn phòng phẩm

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô vừa của vùng đồng bằng Sông Hồng?

A. Hải Phòng, Hải Dương.    B. Hải Dương, Nam Định.

C. Nam Định, Hạ Long.       D. Hải Phòng, Nam Định.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn của vùng đồng bằng Sông Cửu Long?

A. Long Xuyên, Cần Thơ.   B. Sóc Trăng, Rạch Giá.

C. Cà Mau, Cần Thơ.      D. Cà Mau, Rạch Giá.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về sản lượng khai thác dầu thô và than sạch của cả nước từ năm 2000 đến năm 2007?

A. Sản lượng dầu có xu hướng giảm.

B. Sản lượng than có tốc độ tăng nhanh hơn dầu.

C. Sản lượng than có tốc độ tăng liên tục.

D. Sản lượng khai thác dầu và than tăng liên tục qua các năm.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng nhất nói về giá trị sản xuất hàng tiêu dùng năm 2000-2007?

A. Giá trị sản xuất dệt may, da giày, giấy-in-văn phòng phẩm tăng liên tục.

B. Giá trị sản xuất dệt may giảm, da giày tăng, giấy in, văn phòng phẩm.

C. Giá trị sản xuất da giày giảm, dệt may-giấy-in-văn phòng phẩm.

D. Giá trị sản xuất dệt may, da giày, giấy-in-văn phòng phẩm giảm liên tục.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng nhất nói về giá trị sản xuất hàng tiêu dùng năm 2000-2007?

A. Da giày có giá trị thấp hơn giấy-in-văn phòng phẩm.

B. Dệt may luôn chiếm giá trị cao nhất.

C. Sản xuất giấy-in-văn phòng phẩm có xu hướng giảm.

D. Da giày tăng và chiếm giá trị lớn nhất.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm các ngành công nghiệp trọng điểm

1, A

2, B

3, B

4, D

5, A

6, B

7, C

8, D

9, A

10, B

Đánh giá bài viết
1 4.172
Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm