Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 23: Giao thông (Có đáp án)

1 4.332

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 23

VnDoc xin giới thiệu tới bạn: Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 23: Giao thông (Có đáp án). Tài liệu giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức trang 23 Atlat Địa lý Việt Nam về Giao thông. Chúc các bạn học sinh ngày càng học tập tốt và có kết quả cao trong các kì thi.

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24: Thương mại (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 25: Du lịch (Có đáp án)

Trắc nghiệm Giao thông

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết 2 cửa khẩu quốc tế nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc?

A. Lào Cai, Hữu Nghị.     B. Lào Cai, Na Mèo.
C. Móng Cái, Tây Trang.   D. Hữu Nghị, Na Mèo.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết 2 cửa khẩu quốc tế nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Lào?

A. Tây Trang, Lệ Thanh.    B. Cha Lo, Lao Bảo.
C. Nậm Cắn, Hoa Lư.      D. Nậm Cắn, Lệ Thanh.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết 2 cửa khẩu quốc tế nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia?

A. Lao Bảo, Hoa Lư.        B. Cha Lo, Xa Mát.
C. Vĩnh Xương, Mộc Bài.    D. Mộc Bài, Lao Bảo.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết tuyến đường biển nào sau đây quan trọng nhất của nước ta?

A. Hải Phòng – Đà Nẵng.     B. Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh.
C. Đà Nẵng – Quy Nhơn.     D. TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết điểm đầu và điểm cuối của quốc lộ 1A đi từ Bắc vào Nam?

A. Hữu Nghị đến Năm Căn.    B. Hữu Nghị đến TP. Hồ Chí Minh.
C. Hữu Nghị đến Cần Thơ.     D. Hữu Nghị đến Mỹ Tho.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết điểm đầu và điểm cuối của tuyến đường sắt Thống Nhất từ Bắc vào Nam?

A. Hà Nội – Lạng Sơn.     B. Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.
C. Hà Nội – Hải Phòng.    D. Hà Nội – Đà Nẵng.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, sân bay nào sau đây không phải là sân bay quốc tế?

A. Cát Bi (Hải Phòng).     B. Nội Bài (Hà Nội).
C. Cần Thơ.            D. Đà Nẵng.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết cảng biển nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Cái Lân.    B. Quy Nhơn.    C. Cam Ranh.     D. Cửa Lò.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Tịnh Biên.    B. Lệ Thanh.    C. Nậm Cắn.      D. Móng Cái.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy sắp xếp các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam?

A. Hải Phòng, Vũng Tàu, Dung Quất.
B. Hải Phòng, Dung Quất, Vũng Tàu.
C. Hải Phòng, Vũng Tàu, Đà Nẵng.
D. Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm giao thông

1, A

2, B

3, C

4, D

5, A

6, B

7, C

8, D

9, A

10, B

Đánh giá bài viết
1 4.332
Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm