Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 25: Du lịch (Có đáp án)

3 5.934

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 25

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 25: Du lịch (Có đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm để gửi tới quý thầy cô và các bạn học sinh. Việc tham khảo tài liệu sẽ giúp cho các bạn học sinh nắm chắc được kiến thức trong Atlat Địa lý trang 25 về du lịch. Ngoài ra đây cùng là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô nhằm phục vụ công tác giảng dạy.

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 26: Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng (Có đáp án)

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27: Bắc Trung Bộ (Có đáp án)

Trắc nghiệm Du lịch 

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trung tâm du lịch nào sau đây là trung tâm du lịch quốc gia?

A. Huế.    B. Vũng Tàu.    C. Hải Phòng.     D. Nha Trang.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trung tâm du lịch nào sau đây là trung tâm du lịch có ý nghĩa vùng của đồng bằng sông Cửu Long?

A. Kiên Giang.   B. Cần Thơ.    C. Cà Mau.    D. Đồng Tháp.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản văn hóa thế giới?

A. Vịnh Hạ Long.     B. Phong Nha – Kẻ Bàng.
C. Phố cổ Hội An.    D. Cát Tiên.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản thiên nhiên thế giới?

A. Cố đô Huế.       B. Thánh địa Mỹ Sơn.
C. Phố cổ Hội An.    D. Phong Nha – Kẻ Bàng.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây khu dự trữ sinh quyển thế giới?

A. Mũi Cà Mau.        B. Tràm Chim.
C. U Minh Thượng.     D. Lò Gò – Xa Mát.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy xác định các điểm du lịch biển từ bắc vào nam?

A. Sầm Sơn, Mũi Né, Mỹ Khê.
B. Sầm Sơn, Mỹ Khê, Mũi Né.
C. Mỹ Khê, Sầm Sơn, Mũi Né.
D. Mũi Né, Sầm Sơn, Mỹ Khê.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây có lễ hội truyền thống?

A. Bát Tràng.     B. Vạn Phúc.     C. Yên Tử.     D. Tân Trào.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy xác định các thắng cảnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Cà Mau, Phan Thiết.     B. Nha Trang, Phan Thiết.
C. Ninh Bình, Đồng Hới.    D. Cà Mau, Long Xuyên.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007?

A. Khách nội địa giảm qua các năm.
B. Doanh thu tăng qua các năm.
C. Khách quốc tế tăng qua các năm.
D. Khách nội địa cao hơn khách quốc tế qua các năm.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007?

A. Khách nội địa thấp hơn khách quốc tế qua các năm.
B. Doanh thu du lịch tăng liên tục qua các năm.
C. Khách quốc tế tăng chậm hơn khách nội địa qua các năm.
D. Khách nội địa biến động qua các năm.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào được xếp vào loại tài nguyên du lịch nhân văn ở nước ta?

A. Bình Châu.    B. Núi Bà Đen.     C. Mũi Né.      D. Bến Ninh Kiều.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào được xếp vào loại tài nguyên du lịch tự nhiên ở nước ta?

A. Phố cổ Hội An.         B. Địa đạo Vĩnh Mốc.
C. Phong Nha – Kẻ Bàng.   D. Khe Sanh.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào là vườn quốc gia ở nước ta?

A. Pleiku    B. Buôn Ma Thuột.    C. Ba Na.     D. Chư Mom Ray.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết bãi biển Dốc Lết nằm ở vùng kinh tế nào của nước ta sau đây?

A. Đồng bằng sông Hồng.      B. Bắc Trung Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.    D. Đông Nam Bộ.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết bãi biển Mỹ Khê nằm ở vùng kinh tế nào của nước ta sau đây?

A. Đông Nam Bộ.    B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Bắc Trung Bộ.    D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm du lịch

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

6. B

7. C

8. D

9. A

10. B

11. B

12. C

13. D

14. C

15. D

Đánh giá bài viết
3 5.934
Trắc nghiệm Địa lý 12 Xem thêm