Trắc nghiệm chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

Chuyên đề Hóa học lớp 8: Trắc nghiệm chương 1:Chất - Nguyên tử - Phân tử được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm chương 1

Câu 1: Các công thức hóa học nào là đúng

A. KCl, AlO, S

B. Na, BaO, CuSO4

C. BaSO4, CO, BaOH

D. SO42-, Cu, Mg

Câu 2: Từ công thức KMnO4, ta biết được thông tin gì

A. Có 4 nguyên tử O2 trong phân tử

B. Hợp chất được tạo từ nguyên tố K, O, Mn

C. Phân tử khối là 99 đvC

D. Tất cả đáp án

Câu 3: Cho biết hóa trị của P trong P2O3

A. III B. V C. IV D. II

Câu 4: Cho X có phân tử khối là 44 dvC được tạo từ nguyên tố C và O. Biết %mc= 27,27%. Xác định công thức

A. CO B. CO2 C. CO3 D. C2O

Câu 5: Xác dịnh hóa trị của C trong các hợp chất sau: CO, CH4, CO2

A. II, IV,IV

B. II, III, V

C. III,V,IV

D. I,II, III

Câu 6: Chọn câu đúng

A. Hóa trị của C ở CO là IV

B. Quy tắc hóa trị x.a=y.b

C. CTHH có 2 ý nghĩa

D. Tất cả đáp án

Câu 7: Cho công thức sau CH3COONa. Tính %mNa

A. %mNa=29,27%

B. %mNa=3,66%

C. %mNa=28,049%

D. %mNa=39%

Câu 8: Viết 3Cl2 nghĩa là gì

A. 3 phân tử clo

B. 3 nguyên tử clo

C. Clo có hóa trị III

D. Tất cả đáp án

Câu 9: Chọn câu sai

A. Có 3 ý nghĩa của CTHH

B. Công thức của kẽm clorua là ZnCl2

C. Axit sunfuric HSO4

D. KCl là hợp chất vô cơ

Hướng dẫn giải: công thức đúng là H2SO4

Câu 10: Lập công thức hóa học biêt trong đó có 1 nguyên tử O, 3 nguyên tử C, 8 nguyên tử H

A. C3H8O B. CHO C. C3HO

Đáp án:

1.B 2.B 3.A 4.B 5.A
6.B 7.C 8.A 9.C 10.A

Hướng dẫn:

Câu 4: số nguyên tử C: \frac{0,2727.44}{12}=1

Số nguyên tử O: \frac{(1-0,2727).44}{16} = 2

→ CO2

Câu 7: có %mNa = \frac{(1-0,2727).44}{16}

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 8: Trắc nghiệm chương 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 8, Giải bài tập Hóa học lớp 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 32
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học 8 Xem thêm