Trắc nghiệm chương 4: Oxi - Không khí

1 79

Chuyên đề Hóa học lớp 8: Trắc nghiệm chương 4: Oxi - Không khí được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập chương 4: Oxi - Không khí

Câu 1: Phần trăm khối lượng của Cu trong CuO là

A. 60%            B. 70%             C. 80%         D. 50%

Câu 2: Bari oxit có công thức hóa học là

A. Ba2O          B. BaO              C. BaO2       D. Ba2O2

Câu 3: Sử dụng chất nào để nhận biết 3 chất rắn Na2O, Al2O3, MgO.

A. H2SO4            B. BaCl2             C. H2O      D. HCl

Câu 4: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng ?

A. Oxi nhẹ hơn không khí

B. Oxi cần thiết cho sự sống

C. Oxi không mùi và không vị

D. Oxi chiếm chiếm 20,9% về thể tích trong không khí

Câu 5: Nhóm chất nào sau đấy đều là oxit?

A. SO2, MgSO4, CuO

B. CO, SO2, CaO

C. CuO, HCl, KOH

D. FeO, CuS, MnO2

Câu 6: Oxit là hợp chất của oxi với:

A. Một nguyên phi kim

B. Một nguyên tố kim loại

C. Nhiều nguyên tố hóa học

D. Một nguyên tố hóa học khác

Câu 7: Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,8 g nito trong không khí thì thu được bao nhiêu lít khí NO2 (đktc)?

A. 4,48 l         B. 1,024 l         C. 3,36 l         D. 1,12 l

Câu 8: Số gam KClO3 để điều chế 2,4 g Oxi ở dktc?

A. 18        B. 17,657 g           C. 18,375 g      D. 9,17 g

Câu 9: Tỉ lệ khối lượng của Nito và Oxi là 7: 8. Công thức của oxit là

A. NO        B. NO2                C. N2O5            D. N2

Câu 10: Người ta thu khí oxi bằng cách đấy không khí là dựa vào tính chất nào?

A. Oxi tan trong nước

B. Oxi nặng hơn không khí

C. Oxi không mùi, màu, vị

D. Khí oxi dễ trộn lẫn trong không khí

Đáp án:

1.C 2.B 3.C 4.A 5.B
6.D 7.A 8.C 9.A 10.B

Hướng dẫn:

Câu 1:

chuyên đề hóa học 8

Câu 3: Cho 3 chất rắn tác dụng với nước

+ Chất rắn tan là Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

+ Chất rắn không tan là Al2O3 và MgO

Cho 2 chất còn lại tác dụng với dung dịch Na OH vừa thu được

+ Chất rắn tan là Al2O3

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

+ chất rắn không tan là MgO

Câu 7:

chuyên đề hóa học 8

Câu 8:

chuyên đề hóa học 8

m = 0,15 x 122,5 = 18,375 g

Câu 9:

chuyên đề hóa học 8

⇒ Công thức cần tìm là NO

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 8: Trắc nghiệm chương 4: Oxi - Không khí. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 8, Giải bài tập Hóa học lớp 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 79
Chuyên đề Hóa học 8 Xem thêm