Trắc nghiệm chương 6: Dung dịch

Chuyên đề Hóa học lớp 8: Trắc nghiệm chương 6: Dung dịch được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập chương 6: Dung dịch

Câu 1: Muốn chất rắn tan nhanh hơn trong nước thì:

A. Khuấy dung dịch

B. Đun nóng dung dịch

C. Nghiền nhỏ chất rắn

D. Cả 3 phương án trên đều đúng

Câu 2: Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

A. Số gam chất đó tan nhiều trong 100g dung dịch.

B. Số gam chất đó tan ít trong 100g dung môi

C. Số gam chất đó tan trong nước tạo ra 1000g dung dịch

D. Số gam chất đó tan trong 100g nước để tạo dung dịch bão hoà

Câu 3: Nồng độ mol/lít của dung dịch là:

A. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch

B. Số gam chất tan trong 1 lít dung môi

C. Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch

D. Số mol chất tan trong 1 lít dung môi

Câu 4: Hòa tan 3,1 gam Na2O vào nước được 2 lít dung dịch A. Tính nồng độ mol/lit của dung dịch A

A. 0,025 mol B. 0,075 mol C. 0,5 mol D. 0,275 mol

Câu 5: Tính mKOH biết hòa tan 900ml KOH 2M thành dung dịch A

A. 110 gam B. 100,8 gam C. 98 gam D. 100 gam

Câu 6: Khẳng định đúng là

A. Yếu tố ảnh hưởng tới độ tan là áp suất

B. Có 3 bước để pha chế dung dịch

C. Dầu ăn không hòa tan được xăng

D. Hòa tan đường với nước ta thu được dung dịch gọi là nước đường.

Câu 7: Nó độ tan của khí clo ở 5°C và áp suất 2 atm là 2 gam được kí hiệu là

A. SCl (5°C, 2 atm) = 2 gam

B. SCl2 (5°C) = 2 gam

C. SCl (5°C, 2 atm) = 20 gam

D. SCl2 (5°C, 2 atm) = 2 gam

Câu 8: Dung dich KOH 2M (D = 1,43 g/ml). Tính C%

A. 2,45 M B. 5,43 M C. 7,832 M D. 4,6 M

Câu 9: Dung dịch H2SO4 45% (D = 1,198 g/ml). Tính CM

A. 5 M B. 5,5 M C. 4,7 M D. 6 M

Câu 10: Có 75g dung dịch KOH 30%. Khối lượng NaOH cần cho thêm vào dung dịch trên để được dung dịch 55 % là:

A. 40 gam B. 45 gam C. 33 gam D. 21 gam

Đáp án:

1.D 2.D 3.C 4.A 5.B
6.D 7.D 8.C 9.B 10.B

Hướng dẫn:

Câu 4:

chuyên đề hóa học 8

Câu 5:

chuyên đề hóa học 8

Câu 8:

chuyên đề hóa học 8

Câu 9:

chuyên đề hóa học 8

Câu 10:

Khối lượng KOH có chứa trong 75 gam dung dịch 30% là:

chuyên đề hóa học 8

Gọi khối lượng KOH thêm vào là a (gam), ta có

chuyên đề hóa học 8

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 8: Trắc nghiệm chương 6: Dung dịch. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 8, Giải bài tập Hóa học lớp 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Tài liệu học tập lớp 8VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 78
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học 8 Xem thêm