Trắc nghiệm Công dân lớp 8 bài 18

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 8

Trắc nghiệm Công dân lớp 8 bài 18 với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Công dân khác nhau do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ thầy cô cùng các em tham khảo trong quá trình học tập lớp 8.

Trắc nghiệm Công dân lớp 8 bài 18

Câu 1: Đối tượng nào sau đây có quyền tố cáo?

A. Cá nhân.

B. Cơ quan.

C. Tổ chức.

D. Đoàn thể.

Câu 2: Việc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét lại quyết định khi cho rằng quyết định đó xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của mình đã thể hiện quyền gì của công dân?

A. khiếu nại.

B. tố cáo.

C. kiến nghị.

D. yêu cầu.

Câu 3: Khi công dân phát hiện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước thì họ có quyền?

A. khiếu nại.

B. tố cáo.

C. kiến nghị.

D. yêu cầu.

Câu 4: Mục đích của việc khiếu nại là nhằm …… quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm hại. Mục đích của tố cáo là nhằm ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước và công dân.

A. tìm kiếm

B. bảo vệ

C. khôi phục

D. phát hiện

Câu 5: Quyền khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân trước hết được ghi nhận trong …?

A. Hiến pháp

B. pháp luật

C. chỉ thị

D. nghị định

Câu 6: Người khiếu nại, tố cáo không được viết đơn mà phải trực tiếp khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, nhà nước có thẩm quyền. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 7: Quyền khiếu nại, tố cáo là những quyền cơ bản của công dân trước hết được ghi nhận trong Hiến pháp. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 8: Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không phải là tham gia quản lí nhà nước mà chỉ để bảo vệ lợi ích của bản thân công dân. Đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 9: Khi phát hiện thấy Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân (hàng xóm nhà chị Bình) khiếu nại quyết định trên của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận. Việc làm này của ông Ân đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Công dân lớp 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đáp án A A B C A B A A B

Ngoài môn Công dân 8, VnDoc còn hỗ trợ cung cấp tài liệu chi tiết theo từng bài với các môn Sinh học, Vật lý, Địa lý,.... mời các bạn tải về và tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 679
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 8 môn khác Xem thêm