Trắc nghiệm Cộng hai số nguyên khác dấu

Trắc nghiệm Toán lớp 6: Cộng hai số nguyên khác dấu bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán Chương 2 Số học lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

I. Câu hỏi trắc nghiệm Cộng hai số nguyên khác dấu lớp 6

Câu 1: Kết quả của phép tính (-50) + 30 là:

A. -20

B. 20

C. -30

D. 80

Đáp án và hướng dẫn giải

Ta có: (-50) + 30 = -(50 - 30) = -20

Chọn đáp án A.

Câu 2: Số nguyên nào dưới dây là kết quả của phép tính 52 + (-122)?

A. -70

B. 70

C. 60

D. -60

Đáp án và hướng dẫn giải

Ta có: 52 + (-122) = -(122 - 52) = -70

Chọn đáp án A.

Câu 3: Tính (-909) + 909

A. 1818

B. 1

C. 0

D. -1818

Đáp án và hướng dẫn giải

Ta có (-909) + 909 = 0

Chọn đáp án C.

Câu 4: Tổng của số -19091 và 999

A. -19082

B. 18092

C. -18092

D. -18093

Đáp án và hướng dẫn giải

Ta có: -19091 + 999 = -(19091 - 999) = -18092

Chọn đáp án C.

Câu 5: Giá trị nào của x thỏa mãn x - 589 = (-335)

A. x = -452

B. x = -254

C. x = 542

D. x = 254

Đáp án và hướng dẫn giải

Ta có: x - 589 = (-335)

⇔ x = (-335) + 589

⇔ x = +(589 - 335)

⇔ x = 254

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận Cộng hai số nguyên khác dấu Toán lớp 6

Câu 1: Thực hiện các phép tính sau:

a) (+30) + (-19)

b) (-15) + (+8)

c) (+80) + (-120)

Đáp án và hướng dẫn giải

a) Ta có: (+30) + (-19) = +(30 - 19) = 11

b) Ta có: (-15) + (+8) = -(15 - 8) = -7

c) Ta có: (+80) + (-120) = -(120 - 80) = -40

Câu 2: Nhà toán học Py-ta-go sinh năm 570 trước Công nguyên. Nhà toán học Việt Nam Lương Thế Vinh sinh sau Py-ta-go 2011 năm. Vậy ông Lương Thế Vinh sinh năm nào?

Đáp án và hướng dẫn giải

Theo bài ra ta có:

+ Py – ta – go sinh năm 570

+ Lương Thế Vinh sinh sau Py – ta – go là 2011 năm.

Vậy Lương Thế Vinh sinh năm: (-570) + 2011 = (2011 - 570) = 1441

Trắc nghiệm Toán 6: Cộng hai số nguyên khác dấu bao gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 6 về số nguyên ôn tập chương 2 Số học Toán 6, chuẩn bị cho các bài thi bài kiểm tra trong năm học.

Ngoài các dạng bài tập Toán 6, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... chi tiết mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 102
Trắc nghiệm Toán 6 Xem thêm