Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 12

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 12 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

Bài tập Hóa học 8 bài 12: Sự biến đổi chất

Câu 1: Hiện tượng vật lý là

A. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu

B. Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác

C. Hòa tan nước muối

D. Đốt cháy KMnO4

Câu 2: Hiện tượng hóa học là

A. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu

B. Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác

C. 4Na + O2 → 2Na2O

D. Cho đường hòa tan với nước muối

Câu 3: Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học

A. Sự thay đổi về màu sắc của chất

B. Sự xuất hiện chất mới

C. Sự thay đổi về trạng thái của chất

D. Sự thay đổi về hình dạng của chất

Câu 4: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý

a. Hiện tượng thủy triều

b. Băng tan

c. Nến cháy bị nóng chảy

d. Nước chảy đá mòn

e. Đốt cháy lưu huỳnh sinh ra khí lưu hình đioxit

A. Tất cả đáp án

B. a, b, c đúng

C. a, b đúng

D. c, d, e đúng

Câu 5: Hướng dẫn giải hiện tượng để thức ăn lâu ngày bị thiu

A. Hiện tượng vật lý vì nhiệt độ

B. Thức ăn đổi màu

C. Có mùi hôi

D. Hiện tượng hóa học vì bị các vi khuẩn sinh ra gây thối rữa

Câu 6: Chọn câu sai

A. Xay tiêu là hiện tượng vật lý

B. Đốt cháy đường mía là hiện tượng hóa học

C. Gấp quần áo là hiện tượng hóa học

D. Hiện tượng “ma trơi” là hiện tượng hóa học

Câu 7: Cho biết hiện tượng hóa học

a. Dưa muối lên men

b. Đốt cháy Hidro trong không khí

c. Hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên

d. Mưa axit

e. Vào mùa hè bang ở 2 cực tan chảy

A. a, b, c, d đúng

B. Tất cả đáp án

C. a, b, d đúng

D. e đúng

Câu 8: Khi trời lạnh ta thấy mỡ bị đóng thành ván. Đun nóng các ván mỡ tan chảy. Nếu đun quá lửa sẽ có 1 phần hóa hơi và một phần cháy đen. Chọn câu đúng

A. Khi trời lạnh mỡ đóng thành ván là hiện tượng vật lý

B. Đun nóng mỡ bị cháy đen là hiện tượng vật lý

C. Mỡ tan chảy khi đun nóng là hiện tượng hóa học

D. Không có hiện tượng xảy ra

Câu 9: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng vật lý là

A. Đường cháy thành than

B. Cơm bị ôi thiu

C. Sữa chua lên men

D. Nước hóa đá dưới 00C

Câu 10: Hiện tượng hóa học

A. Cơm bị ôi thiu

B. Rửa rau bằng nước lạnh

C. Cầu vồng xuất hiện sau mưa

D. Quá trình quang hợp

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.A 2.B 3.B 4.C 5.D
6.C 7.A 8.A 9.D 10.A

Câu 4:

- Băng tan là hiện tượng vật lý vì băng vốn là do nước hóa rắn khi ở nhiệt độ thấp dưới 00C. Khi trời quá nóng sẽ xuất hiện hiện tượng băng tan

- Hiện tượng thủy triều là là hiện tượng vật lý vì nó được lặp đi lặp lại theo chu kì, phụ thuộc vào sự xuất hiện của mặt trăng và mặt trời

Câu 7: Chỉ duy nhất e là hiện tượng vật lý vì do sự biến đổi về hình dạng của nước phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường

Câu 8: Vì sự thay đổi hình thù của mỡ khi gặp trời lạnh nó sẽ biến thành ván

Câu 9: Do sự thay đổi nhiệt đổi mà nước từ dạng lỏng thành dạng rắn

Đánh giá bài viết
2 388
Trắc nghiệm Hóa học 8 Xem thêm