Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 6

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 6 do VnDoc biên soạn và đăng tải, không chỉ củng cố lại kiến thức bài học mà còn làm quen với các dạng bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

Bài tập Hóa học 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Câu 1: Chọn từ sai trong câu sau

“Phân tử khối là hạt đại diện cho nguyên tố, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất vật lí của chất”.

A. Phân tử khối

B. Vật lí

C. Liên kết

D. Đáp án A&B

Câu 2: Chọn câu đúng

A. Đơn chất và hợp chất giống nhau

B. Đơn chất là những chất cấu tạo nên từ một nguyên tố hóa học

C. Hợp chất là những chất tạo nên chỉ duy nhất với hai nguyên tố hóa học

D. Có duy nhất một loại hợp chất

Câu 3: Chọn đáp án sai

A. Kim cương và than chì đều cấu tạo từ nguyên tố C

B. Kim cương rất quý và đắt tiền

C. Than chì màu trắng trong

D. Có thể điều chế kim cương nhân tạo bởi nung than chì dưới áp suất cao, trên 6000 atm ở nhiệt độ khoảng 15000C

Câu 4: Cho các chất sau đâu là đơn chất hợp chất, phân tử: O, H2, P2O5, O3, CH4, CH3COOH, Ca, Cl2

A. Hợp chất: CH4, P2O5, CH3COOH. Đơn chất: O, Ca. Phân tử: H2, Cl2

B. Hợp chất: CH4, P2O5, CH3COOH. Đơn chất: H2, Cl2. Phân tử: O, Ca

C. Hợp chất: CH4, Ca. Đơn chất: H2. Phân tử: Ca

D. Hợp chất: P2O5. Đơn chất: O. Phân tử: Cl2

Câu 5: Cách viết sau có ý nghĩa gì 5O, Na, Cl2

A. 5 nguyên tử O,nguyên tử nguyên tố Na, phân tử Cl

B. Phân tử Oxi, hợp chất natri, nguyên tố clo

C. Phân tử khối Oxi, nguyên tử Na, phân tử clo

D. 5 phân tử oxi, phân tử Na, nguyên tố clo

Câu 6: Nói như sau có đúng không (có thể chọn nhiều đáp án)

A. Phân tử nước gồm nguyên tố hidro và oxi

B. Clo là kim loại

C. NH3 hợp chất không mùi, không màu

D. Than chì được cấu tạo tạo từ nguyên tố C

Câu 7: Phân loại hợp chất vô cơ và hữu cơ: NH3, CH3COONa, P2O5, CuSO4, C6H12O6, than chì

A. Vô cơ: NH3, P2O5, than chì. Hữu cơ: CH3COONa, C6H12O6

B. Vô cơ: CuSO4, NH3. Hữu cơ: P2O5

C. Vô cơ: than chì, CuSO4, NH3, P2O5. Hữu cơ: còn lại

D. Không có đáp án đúng

Câu 8: Tính phân tử khối của CH4 và H2O

A. CH4 = 16 đvC, H2O = 18 đvC

B. CH4 = 15 đvC, H2O = 17 đvC

C. CH4 = H2O = 18 đvC

D. Không tính được phân tử khối

Câu 9: Chọn đáp án sai:

A. Cacbon dioxit được cấu tạo từ 1 nguyên tố C và 2 nguyên tố O

B. Nước là hợp chất

C. Muối ăn không có thành phần clo

D. Có 2 loại hợp chất là vô cơ và hữu cơ

Câu 10: Phân tử khối của Cu gấp mấy lần phân tử khối Hidro

A. 4 lần

B. 2 lần

C. 32 lần

D. 62 lần

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.D 2.B 3.C 4.A 5.A
6.A-D 7.C 8.A 9.C 10.C
Đánh giá bài viết
8 503
Trắc nghiệm Hóa học 8 Xem thêm