Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 10

1 1.111

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 10 do VnDoc biên soạn bao gồm nhiều bài tập trắc nghiệm Sử khác nhau bám sát nội dung trọng tâm của bài học giúp học sinh củng cố lý thuyết nâng cao thành tích học của bản thân trong chương trình học lớp 6.

Trắc nghiệm Sử 6 bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Câu 1: Rìu đá có vai mài rộng ra hai mặt hình dáng cân xứng được phát hiện ở niên đại nào?

A. 4000 - 3500

B. 4000

C. 3500

D. 4000 - 3000

Câu 2: Thuật luyện kim được phát minh nhờ vào nghề nào?

A. Lúa nước

B. Làm gốm

C. Chăn nuôi

D. Làm đồ trang sức

Câu 3: Ý nghĩa quan trọng nhất của thuật luyện kim ra đời

A. Cuộc sống ổn định

B. Của cải dư thừa

C. Năng xuất lao động tăng lên

D. Công cụ được cải tiến

Câu 4: Rìu đá của cư dân Phùng Nguyên khác với rìu đá của cư dan khác như thế nào?

A. Rìu được mài lưỡi sắt hơn

B. Rìu được mài có vai

C. Còn thô sơ

D. Được mài nhẵn và cân xứng

Câu 5: Di chỉ: cục đồng, dây đồng, xỉ đồng được tìm thấy ở

A. Sơn Vi

B. Óc Eo

C. Phùng Nguyên

D. Đồng Nai

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A B C D C
Đánh giá bài viết
1 1.111
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm