Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 11

4 1.096

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 11 do VnDoc biên soạn bao gồm nhiều bài tập trắc nghiệm Sử khác nhau bám sát nội dung trọng tâm của bài học giúp học sinh củng cố lý thuyết nâng cao thành tích học của bản thân trong chương trình học lớp 6.

Trắc nghiệm Sử 6 bài 11: Những chuyển biến về xã hội

Câu 1: Sự phân công công việc như thế nào?

A. Nam làm việc nặng, săn bắt nữ làm việc nhẹ nhàng, ở nhà

B. Nam nữ chia đều công việc

C. Tất cả mọi việc nam làm nữ ở nhà chỉ việc nấu cơm

D. A, B đúng

Câu 2: Xã hội có gì đổi mới

A. Xã hội theo chế độ mẫu hệ

B. Hình thành làng bản, chiền chạ

C. Xã hội đã có sự phân giai cấp

D. A, B, C đúng

Câu 3: Trong xã hội có gì phát triển mới

A. Thay chế độ phụ hệ sang mẫu hệ

B. Xã hội có sự phân công lao động

C. Xã hội có sự phân chia giai cấp

D. Công cụ lao động được cải tiến, phong phú, đa dạng

Câu 4: Những trung tâm văn hóa lớn được hình thành từ khi nào?

A. Thế kỷ VI đến thế kỷ II TCN

B. Thế kỷ VII đến thế kỷ I TCN

C. Thế kỷ VIII đến thế kỷ I TCN

D. Thế kỷ VIII đến thế kỷ II TCN

Câu 5: Những trung tâm văn hóa đó là:

A. Óc Eo, Sa Huỳnh, Đông Sơn

B. Óc Eo, Sa Huỳnh, Đồng Nai

C. Đông Sơ, Sa Huỳnh

D. Óc Eo, Sa Huỳnh

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A D D C A
Đánh giá bài viết
4 1.096
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm