Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 15

8 872

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 15 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập trắc nghiệm Sử vận dụng, hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học cũng như ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 6.

Trắc nghiệm Sử 6 bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo)

Câu 1: Thành Cổ Loa được gọi là Loa Thành vì:

A. Nằm ở vùng đất Cổ Loa

B. Hình dáng thàn thắt lại như Cổ Lọ hoa

C. Thành gồm ba vòng khép kín theo hình soáy trôn ốc

D. Thành giống hình Cái Loa

Câu 2: Tổng chiều dài thành cổ Loa là:

A. 16km

B. 160km

C. 60km

D. 1600m

Câu 3: Thành Cổ Loa mang tính chất là:

A. Chiến luỹ

B. Công trình phòng thủ

C. Hiện đại

D. Thành trì

Câu 4: Thành Cổ Loa còn được gọi là Quân Thành vì?

A. Có luỹ cao, mang thế phòng thủ

B. Có hào sâu

C. Có ụ chiến đấu

D. Là công sự phòng thủ, có lực lượng quân đội, bộ, thuỷ binh

Câu 5: Chiều cao của thành Cổ Loa từ:

A. 5-15m

B. 5-10m

C. 5-20m

D. 10-20m

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C A B D B
Đánh giá bài viết
8 872
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm