Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 17

1 994

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 17 nhằm giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học, làm quen với các bài tập trắc nghiệm Sử vận dụng, hỗ trợ quá trình củng cố lý thuyết bài học cũng như ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

Câu 1: Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm nào?

A. Mùa xuân năm 40 TCN

B. Mùa xuân năm 40

C. 981

D. 938

Câu 2: Hai Bà Trưng khởi nghĩa nhằm mục đích

A. Trả thù cho Thi Sách

B. Trả thù nhà, đền nợ nước

C. Rửa hận

D. Trả thù riêng

Câu 3: Nghĩa quân Hai Bà Trưng toàn thắng sau khi:

A. Làm chủ tình hình

B. Làm chủ Mê Linh, đánh chiếm Cổ Loa, Tuy Lâu

C. Tô Định bỏ trốn

D. Giết Tô Định

Câu 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng tồn tại thời gian nào?

A. 10 năm (43-53)

B. 3 năm (40-43)

C. 5 năm (40-45)

D. 2 năm (40-42)

Câu 5: Việc Trưng Trắc được tôn làm vua và chọn Mê Linh làm nơi đóng đô có ý nghĩa gì?

A. Khẳng định vai trò và vị trí của người phụ nữ trong lịch sử

B. Lòng tự tôn dân tộc

C. Phụ nữ nắm quyền

D. Một triều đại mới được hình thành

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6

Câu  1 2 3 4 5
Đáp án B B B B A
Đánh giá bài viết
1 994
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm