Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 18

2 742

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 18 do VnDoc biên soạn, với các câu hỏi lý thuyết bám sát nội dung trọng tâm nhằm nâng cao kết quả học tập lớp 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Câu 1: Nhà Hán bóc lột nhân dân Giao Châu bằng

A. Nhiều thứ thuế khác nhau lao dịch và cống nạp

B. Cống nạp sản phẩm thủ công và thợ giỏi

C. Cống nạp sản phẩm quí

D. Thuế khóa

Câu 2: Hậu quả của chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là gì?

A. Thôn xóm tiêu điều

B. Đất nước xơ xác

C. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển

D. Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng

Câu 3: Cấm Khê (Ba Vì-Hà Tây) là

A. Nơi cầm cự quyết liệt và hi sinh của Hai bà Trưng

B. Vùng đất lịch sử

C. Nơi Hai Bà Trưng sinh ra và lớn lên

D. Vùng đất linh thiên

Câu 4: Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê thời gian nào?

A. Tháng 3 năm 43 (6/2 âm lịch)

B. Tháng 3 năm 42

C. Tháng 5 năm 42

D. Tháng 9 năm 42

Câu 5: Sự ra đời của chợ làng các trung tâm lớn như Tuy Lâu, Long Biên nói lên điều gì?

A. Trao đổi mở rộng

B. Nông nghiệp phồn vinh

C. Kinh tế đi lên

D. Buôn bán đương thời khá phát triển

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A D A A D
Đánh giá bài viết
2 742
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm