Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 8

2 1.466

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 8 bao gồm nhiều bài tập trắc nghiệm Sử khác nhau, giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học cũng như ôn luyện nâng cao thành tích học của bản thân trong chương trình học lớp 6.

Trắc nghiệm Sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Câu 1: Người tối cổ sống rải rác khắp nơi trên đất nước ta, cách đây

A. 40-30 vạn năm

B. 20 vạn năm

C. 50 vạn năm

D. 25 vạn năm

Câu 2: Răng Người tối cổ ở

A. Cao Bằng

B. Lạng Sơn

C. Bắc Giang

D. Quảng Nam

Câu 3: Người tinh khôn sống khoảng

A. 30 vạn năm

B. 25 vạn năm

C. 32 vạn năm

D. 40 vạn năm

Câu 4: Người tinh khôn phát triển sống cách đây từ

A. 12000 đến 5000 năm

B. 12000 đến 4500 năm

C. 10000 đến 4000 năm

D. 12000 đến 4000 năm

Câu 5: Người tinh khôn chế tác công cụ đá như thế nào?

A. Biết mài lưỡi cho sắc như rìu ngắn

B. Rìu có vai, công cụ bằng xương

C. Bằng sừng, biết làm đồ gốm

D. A, B, C

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A B C D D
Đánh giá bài viết
2 1.466
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm