Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 9

2 1.543

Trắc nghiệm Lịch sử 6

Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 9 bao gồm nhiều bài tập trắc nghiệm Sử khác nhau, giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học cũng như ôn luyện nâng cao thành tích học của bản thân trong chương trình học lớp 6.

Trắc nghiệm Sử 6 bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Câu 1: Công cụ của cư dân Hoà Bình - Bắc Sơn là:

A. Rìu bằng đá được mài ở lưỡi

B. Rìu bằng hòn cuội

C. Đá được ghè đẽo thô sơ

D. A, B, C

Câu 2: Người nguyên thủy thời Hòa Bình – Bắc Sơn - Hạ Long sống:

A. Riêng lẽ

B. Sống theo gia đình

C. Từng nhóm, có cùng huyết thống

D. Bầy đàn

Câu 3: Văn hoá Bắc Sơn ở sơ kì:

A. Thời đại đá cũ

B. Thời kì đồ sắt

C. Thời kì đồ đá mới

D. Thời kì đồ đồng

Câu 4: Cư dân Bắc Sơn sống ở:

A. Ven suối

B. Hang động mái đá

C. Biết làm nhà chòi bằng lá

D. Sống ngoài trời

Câu 5: Văn hóa Hoà Bình thuộc thời

A. Đồ đá cũ

B. Đồ đá mới

C. Đồ đá cũ sang đồ đá mới

D. Đồ sắt

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 6

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A C C B C
Đánh giá bài viết
2 1.543
Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Xem thêm