Trắc nghiệm lớp 9 môn Toán Đại số Chương 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Chương IV: HÀM SỐ Y = ax
2
(a 0)
PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
Câu 1: Cho hàm số y =
2
3
2
x
. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Hàm số trên luôn đồng biến.
C . Đồng biến khi x < 0, Nghịch biến khi x > 0.
B. Hàm số trên luôn nghịch biến
D. Đồng biến khi x > 0, Nghịch biến khi x < 0.
Câu 2: Cho hàm số y =
2
4
3
x
. Kết luận nào sau đây đúng nhất?
A. y = 0 GTLN của hàm số.
C. Xác định được GTLN của hàm số trên.
B. y = 0 GTNN của hàm số.
D. Không xác định được GTNN của hàm số trên.
Câu 3: Điểm M(-1;1) thuộc đồ thị hàm số y= (m-1)x
2
khi m bằng:
A. 0 B. -1 C. 2 D. 1
Câu 4: Cho hàm số y=
2
4
1
x
. Giá trị của m số đó tại x = 2
2
là:
A. 2 B. 1 C. - 2 D. 2
2
Câu 5: Đồ th hàm số y=
2
3
2
x
đi qua điểm o trong các điểm:
A. (0 ;
3
2
) B. (-1;
3
2
) C. (3;6) D. ( 1;
3
2
)
Câu 6: Cho phương trình x
2
- 2( 2m+1)x + 2m = 0. Hệ số b' của phương trình
là:
A. m+1 B. m C. 2m+1 D. - (2m + 1);
Câu 7: Điểm K(
1;2
) thuộc đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?
A. y =
2
0,5x
B. y =
C. y =
2
2x
D. y = -
2
2x
Câu 8: Một nghiệm của p.trình 2x
2
- (m-1)x - m -1 = 0 là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
1
2
m
B.
1
2
m
C.
1
2
m
D.
1
2
m
Câu 9: Tổng hai nghiệm của phương trình -15x
2
+ 225x + 75 = 0 :
A. 15 B. -5 C. - 15 D. 5
Câu 10: Tích hai nghiệm của p. trình -15x
2
+ 225x + 75 = 0 là:
A. 15 B. -5 C. - 15 D. 5
Câu 11: Phương trình x
2
- 2( m+1)x + 4m = 0 có nghiệm kép khi m bằng:
A. 1 B. -1 C. với mọi m D. Một kết qu khác
Câu 12: Biệt thức ' của phương trình 4x
2
- 6x - 1 = 0 là:
A. 13 B. 20 C. 5 D. 25
Câu 13: Một nghiệm của p.trình 1002x
2
+ 1002x - 2004 = 0 là:
A. -2 B. 2 C. - 0,5 D. - 1
Câu 14: Biệt thức ' của phương trình 4x
2
- 2mx - 1 = 0 là:
A. m
2
+ 16 B. - m
2
+ 4 C. m
2
- 16 D. m
2
+4
Câu 15: Cho phương trình x
2
- 2(m-1)x - 4m = 0. Phương trình 2 nghiệm
khi:
A. m -1 B. m -1 C. m > - 1 D. Với mọi m.
Câu 16: Nếu x
1
, x
2
hai nghiệm của phương trình 2x
2
-mx -3 = 0 thì x
1
+ x
2
bằng :
A.
2
m
B.
2
m
C.
2
3
D.
2
3
Câu 17: Phương trình (m + 1)x
2
+ 2x - 1= 0 hai nghiệm trái dấu khi:
A. m -1 B. m -1 C. m > - 1 D. m < - 1
Câu 18: Phương trình (m + 1)x
2
+ 2x - 1= 0 hai nghiệm cùng dấu khi:
A. m -1 B. m -1 C. m > - 1 D. Cả A, B, C đều sai
Câu 19: Một nghiệm của phương trình x
2
+ 10x + 9 = 0 là:
A. 1 B. 9 C. -10 D. -9
Câu 20: Nếu x
1
, x
2
hai nghiệm của phương trình 2x
2
- mx -5 = 0 thì x
1
. x
2
bằng:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
2
m
B.
2
m
C.
2
5
D.
2
5
Câu 21: Phương trình mx
2
- x - 1 = 0 (m 0) hai nghiệm khi ch khi:
A. m
4
1
B. m
4
1
C. m >
4
1
D. m <
4
1
Câu 22: Nếu x
1
, x
2
hai nghiệm của phương trình x
2
+ x -1 = 0 thì x
1
3
+ x
2
3
bằng:
A. - 12 B. 4 C. 12 D. - 4
Câu 23: Cho phương x
2
- 2( m-1)x - 4m = 0. Phương trình nghiệm khi:
A. m -1 B. m -1 C. m > - 1 D. Một đáp án khác
Câu 24: Nếu x
1
, x
2
hai nghiệm của phương trình x
2
+ x -1 = 0 thì x
1
2
+ x
2
2
bằng:
A. - 1 B. 3 C. 1 D. 3
Câu 25: Cho hai số a = 3; b = 4. Hai số a, b nghiệm của phương trình o
trong các phương trình sau?
A. x
2
+ 7x -12 = 0; B. x
2
- 7x -12 = 0;
C. x
2
+ 7x +12 = 0; D. x
2
- 7x +12 = 0;
Câu 26: Phương trình (m + 1)x
2
+ 2x - 1= 0 nghiệm duy nhất khi:
A. m = -1 B. m = 1 C. m - 1 D. m 1
Câu 27: Toạ độ giao điểm của y = 2x -1 (d) y = x
2
(P). là:
A. (1; -1); B. (1; -1); C. (-1 ; 1) D. (1; 1)
Câu 28: Cho hàm số y =
2
1
2
x
. Kết luận nào sau đây đúng.
A. Hàm số trên luôn đồng biến.
C . đồng biến khi x < 0, Nghịch biến khi x > 0.
B. Hàm số trên luôn nghịch biến
D. đồng biến khi x > 0, Nghịch biến khi x < 0.
Câu 29: Nếu phương trình ax
4
+ bx
2
+ c = 0 (a 0 ) hai nghiệm x
1
, x
2
thì

Trắc nghiệm lớp 9 môn Toán Đại số

Trắc nghiệm lớp 9 môn Toán Đại số Chương 4 là tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Toán lớp 9 cũng như luyện tập ôn thi vào lớp 10 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018

Trắc nghiệm lớp 9 môn Toán Hình học Chương 4

Trắc nghiệm lớp 9 môn Toán Hình học

Đánh giá bài viết
1 108
Toán lớp 9 Xem thêm