Trắc nghiệm lớp 9 môn Toán Hình học Chương 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Chương 4 : HÌNH TRỤ HÌNH NÓN HÌNH CẦU
Diện ch xung quanh
Thể ch
Hình tr
S
xq
= 2
rh
V =
r
2
h
Hình nón
S
xq
=
rl
V =
2
1
r h
3
Hình cầu
S = 4
R
2
V =
3
4
R
3
Câu 1: Cho hình chữ nhật chiều dài 5 cm chiều rộng 3 cm. Quay
hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều i của ta được một hình trụ. Diện
tích xung quanh của hình trụ đó là:
A. 30
(cm
2
) B. 10
(cm
2
) C. 15
(cm
2
) D. 6
(cm
2
)
Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A; AC = 3 cm; AB = 4 cm. Quay tam giác
đó một vòng quanh cạnh AB của nó. Diện tích xung quanh của hình n đó là:
A. 20
(cm
2
) B. 48
(cm
2
) C. 15
(cm
2
) D. 64
(cm
2
)
Câu 3: Một hình tr hình nón cùng chiều cao đáy. Tỷ số thể tích giữa
hình nón hình trụ :
A.
1
2
B.
1
3
C.
2
3
D. 2
Câu 4: Một mặt cầu diện tích 1256 cm
2
. (Lấy
14.3
) Bán kính mặt cầu
đó là:
A. 100 cm B. 50 cm C. 10 cm D. 20 cm
Câu 5: Một hình nón n kính đáy 7 cm, góc tại đỉnh tạo bởi đường cao
đường sinh của hình nón 30
O
. Diện tích xung quanh của hình nón là:
A.
22 147
cm
2
B. 308 cm
2
C. 426 cm
2
D. Tất cả đều sai
Câu 6: Diện ch toàn phần của một hình nón bán kính đáy 7 cm đường sinh
dài 10 cm là: (Chọn
, làm tròn đến hàng đơn vị )
A. 220 cm
2
B. 264 cm
2
C. 308 cm
2
D. 374 cm
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7: Hai hình cầu A B các bán kính tương ng x 2x. T số các
thể ch hai hình cầu này là:
A. 1:2 B. 1:4 C. 1:8 D. Một kết quả khác
Câu 8: Một hình trụ bán kính đáy 7cm, diện ch xung quanh bằng
352cm
2
. Khi đó chiều cao của hình trụ gần bằng là:
A. 3,2cm B. 4,6cm C. 1,8cm D.8cm
Câu 9: Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đáy. Diện ch xung quanh
của hình tr bằng 314cm
2
. Khi đó n kính của hình trụ thể tích của hình trụ
là:
A. R = 7,07 (cm); V = 1110,72(cm
3
) B. R = 7,05 (cm); V = 1120,52 (cm
3
)
C. R = 6,03 (cm); V = 1210,65(cm
3
) D. R = 7,17 (cm); V = 1010,32(cm
3
)
Câu 10: Một ống cống hình trụ có chiều i bằng a; diện tích đáy bằng S. Khi
đó thể tích của ống cống này là:
A. a.S B.
S
a
C. S
2
.a D. a +S
Câu 11: Một hình chữ nhật chiều dài bằng 3cm, chiều rộng bằng 2cm.
quay hình chữ nhật này một vòng quanh chiều dài của được một hình trụ.
Khi đó diện ch xung quanh bằng:
A. 6 cm
2
B. 8cm
2
C. 12cm
2
D. 18cm
2
Câu 12: Thể tích của một hình trụ bằng 375cm
3
, chiều cao của hình tr là
15cm. Diện tích xung quanh của hình tr :
A.150cm
2
B. 70cm
2
C. 75cm
2
D. 32cm
2
Câu 13: Một hình trụ cú chiều cao bằng 16cm, R đáy bằng 12cm thì diện tích
toàn phần bằng
A. 672 cm
2
B. 336 cm
2
C. 896 cm
2
D. 72 cm
2
Câu 14: Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 128
cm
2
, chiều cao bằng
bán kính đáy. Khi đó thể tích của bằng:
A. 64cm
3
B .128cm
3
C. 512cm
3
D. 34cm
3
Câu 15: Thiết diện qua trục của một hình trụ diện ch bằng 36cm, chu vi
bằng 26cm. Khi đó diện tích xung quanh bằng:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 26
cm
2
B. 36
cm
2
C. 48
cm
2
D. 72
cm
2
Câu 16: Thiết diện qua trục của một hình trụ một hình vuông cạnh
2cm. Khi đó th tích của hình trụ bằng:
A. cm
2
B. 2cm
2
C. 3cm
2
D. 4cm
2
Câu 17: Nhấn chìm hoàn toàn một khối sắt nhỏ vào một lọ thuỷ tinh dạng
hình trụ. Diện tích đáy lọ thu tinh 12,8cm
2
. Nước trong lọ dâng lên thêm
8,5mm. Khi đó thể tích khối sắt bằng:
A .12,88cm
3
B. 12,08cm
3
C. 11,8cm
3
D. 13,7cm
3
Câu 18: Một hình nón bán kính đáy 5cm, chiều cao bằng 12cm. Khi đó
diện ch xung quanh bằng:
A. 60cm
2
B. 300cm
2
C. 17cm
2
D. 65cm
2
Câu 19: Thể tích của một hình nón bằng 432
cm
2
. chiều cao bằng 9cm. Khi
đó bán kính đáy của hình nón bằng:
A. 48cm B. 12cm C. 16/3cm D . 15cm
Câu 20: Một hình n đường kính đáy 24cm, chiều cao bằng 16cm. Khi
đó diện tích xung quanh bằng:
A. 120cm
2
B. 140cm
2
C. 240cm
2
D. 65cm
2
Câu 21: Diện tích xung quanh của một hình nón bằng 100
cm
2
. Diện tích
toàn phần bằng 164cm
2
. Tính bán kính đường tròn đáy của hình nón bằng
A. 6cm B. 8cm C. 9cm D.12cm
Câu 22: Một hình nón bán kính đáy R, diện tích xung quanh bằng hai
lần diện tích đáy của nó. Khi đó thể tích hình nón bằng:
A.
R
3
3
3
cm
3
B.
R
3
3
cm
3
C.
R
3
3
5
cm
3
D. Một kết quả khác
Câu 24: Một hình cầu thể tích bằng 972cm
3
thì bán kính của bằng:
A. 9cm B. 18cm C. 27cm D. 36cm
Câu 25: Một mặt cầu diện ch bằng 9 cm
2
thì thể ch của hình cầu bằng:
A.
9
2
cm
3
B.
12
5
cm
3
C. 3 cm
3
D . 8 cm
3

Trắc nghiệm lớp 9 môn Toán Hình học

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu: Trắc nghiệm lớp 9 môn Toán Hình học Chương 4, với câu hỏi trắc nghiệm này giúp các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện thêm kiến thức môn Toán lớp 9 đồng thời đạt kết quả cao trong kì thi cuối kì và ôn thi vào THPT sắp tới. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 1 năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm năm học 2017 - 2018

Trắc nghiệm lớp 9 môn Toán Hình học Chương 4

Đánh giá bài viết
2 265
Toán lớp 9 Xem thêm