Trắc nghiệm: Lý thuyết về hidrocacbon và nhiên liệu

Chuyên đề Hóa học lớp 9: Trắc nghiệm: Lý thuyết về hidrocacbon và nhiên liệu được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 9 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Trắc nghiệm về hidrocacbon và nhiên liệu

Bài 1: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau

A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon ko có phản ứng cộng với hiđro.

B. Xicloankan có phản ứng cộng với hiđro, nên là hiđrocacbon không no.

C. Hiđrocacbon không no là hiđrocacbon có phản ứng cộng với hiđro.

D. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được số mol CO2 bằng một nửa số mol H2O. X có CTPT là

A. CH4 B. C2H6 C. C2H4 D. C3H8

Bài 3: Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

A. một liên kết đơn. B. một liên kết đôi

C. một liên kết ba. D. hai liên kết đôi.

Bài 4: Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cộng với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Bài 5: Hợp chất hữu cơ có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử Cacbon. Hợp chất này tham gia phản ứng thế brôm, không tham gia phản ứng cộng brôm. Hợp chất đó là:

A. Metan B. Etilen C. Axetilen D. Benzen

Bài 6: Để dập tắt xăng dầu cháy người ta sẽ:

A. Phun nước vào ngọn lửa

B. Dùng chăn ướt chùm lên ngọn lửa

C. Phủ cát lên ngọn lửa

D. Đáp án khác

Bài 7: Anken là hiđrocacbon có:

A. công thức chung CnH2n

B. một liên kết pi.

C. một liên kết đôi,mạch hở.

D. một liên kết ba,mạch hở

Bài 8: but-2-en có công thức cấu tạo là:

A. CH2= CH-CH2-CH3

B. CH3-CH=CH-CH3

C. CH=CH(CH3)- CH3

D. CH2 = C(CH3)- CH3

Bài 9: Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X thu được hơi nước và khí cacbonic, khí nito. Trong X chứa các nguyên tố nào?

A. C, H, O.

B. C, H, N, O.

C. C, H, S.

D. C, H, P.

Bài 10: Sự cố tràn dầu do chìm tàu chở dầu là thảm họa môi trường vì:

A.Do dầu không tan trong nước

B.Do dầu sôi ở những nhiệt độ khác nhau

C.Do dầu nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước cản sự hòa tan của khí oxi làm các sinh vật dưới nước bị chết

D.Dầu lan rộng trên mặt nước bị sóng, gió cuốn đi xa rất khó xử lý.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D 2. A 3. C 4. D 5. D
6. C 7. C 8. B 9. B 10. C

Bài 2:

Hidrocacbon X chỉ có C và H.

Gọi công thức tổng quát của X là CxHy.

CxHy + (x+y/4) O2 → xCO2 + (y/2)H2O

Nếu có 1 mol X phản ứng sẽ tạo ra x mol CO2 và (y/2) mol H2O.

Theo đề bài ta có:

chuyên đề hóa học 9

Suy ra: x = 1 và y = 4 thỏa mãn đáp án ⇒ CH4.

⇒ Chọn A.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 9: Trắc nghiệm: Lý thuyết về hidrocacbon và nhiên liệu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 9, Giải bài tập Hóa học lớp 9, Giải bài tập Vật Lí 9, Tài liệu học tập lớp 9VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 199
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học lớp 9 Xem thêm