Trắc nghiệm môn Sinh học 8 bài 13

Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học bài: Máu và môi trường trong cơ thể

Câu 1: Máu bao gồm

A. Hồng cầu và tiểu cầu

B. Huyết tương và các tế bào máu

C. Bạch cầu và hồng cầu

D. Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu

Câu 2: Huyết tương không bao gồm thành phần nào dưới đây?

A. Nước B. Muối khoáng C. Bạch cầu D. Kháng thể

Câu 3: Thành phần chiếm 45% thể tích của máu là

A. Huyết tương

B. Các tế bào máu

C. Hồng cầu

D. Bạch cầu

Câu 4: Thành phần của máu có đặc điểm màu vàng, lỏng là

A. Hồng cầu B. Bạch cầu C. Huyết tương D. Tiểu cầu

Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây không có ở hồng cầu người?

A. Hình đĩa, lõm hai mặt

B. Nhiều nhân, nhân nhỏ và nằm phân tán

C. Màu đỏ hồng

D. Tham gia vào chức năng vận chuyển khí

Câu 6: Loại tế bào máu có đặc điểm trong suốt, kích thước khá lớn, có nhân là

A. Hồng cầu

B. Bạch cầu

C. Tiểu cầu

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 7: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: … là nơi vận chuyển, đồng thời là môi trường chuyển hóa của các quá trình trao đổi chất.

A. Huyết tương B. Hồng cầu C. Bạch cầu D. Tiểu cầu

Câu 8: Vai trò của hồng cầu là

A. Vận chuyển chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể

B. Vận chuyển O2 và CO2

C. Vận chuyển các chất thải

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 9: Môi trường trong cơ thể được tạo thành bởi

A. Nước mô

B. Máu

C. Bạch huyết

D. Cả ba yếu tố trên

Câu 10: Môi trường trong của cơ thể gồm

A. Nước mô, các tế bào máu, kháng thể.

B. Máu, nước mô, bạch huyết

C. Huyết tương, các tế bào máu, kháng thể

D. Máu, nước mô, bạch cầu

Câu 11: Nước mô không bao gồm thành phần nào dưới đây?

A. Huyết tương B. Hồng cầu C. Bạch cầu D. Tiểu cầu

Câu 12: Ở Việt Nam, số lượng hồng cầu trung bình của nam giới là

A. 4,4 – 4,6 triệu/ml máu.

B. 3,9 – 4,1 triệu/ml máu.

C. 5,4 – 5,6 triệu/ml máu.

D. 4,8 – 5 triệu/ml máu.

Câu 13: Trong cơ thể. tế bào nằm chìm ngập trong loại dịch nào?

A. Nước mô B. Máu C. Dịch bạch huyết D. Dịch nhân

Câu 14: Khả năng vận chuyển khí của hồng cầu có được là nhờ loại sắc tố nào?

A. Hêmôerythrin B. Hêmôxianin C. Hêmôglôbin D. Miôglôbin

Câu 15: Chúng ta sẽ bị mất nhiều nước trong trường hợp nào sau đây?

A. Tiêu chảy

B. Lao động nặng

C. Sốt cao

D. Tất cả các ý trên

----------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, cấu tạo vai trò của máu và môi trường bên trong cơ thể...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải VBT Sinh 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
1 13
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 8 Xem thêm