Trắc nghiệm môn Sinh học 8 bài 3

Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 3: Tế bào được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học bài: Tế bào

Câu 1: Thành phần cấu trúc cơ bản của tế bào gồm

A. Màng sinh chất, ti thể, nhân

B. Chất tế bào, riboxom, nhân con

C. Nhân, chất tế bào, trung thể

D. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân

Câu 2: Trong tế bào, ti thể có vai trò gì?

A. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể

B. Tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào

C. Tổng hợp prôtêin

D. Tham gia vào quá trình phân bào

Câu 3: Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

A. Bộ máy Gôngi B. Lục lạp C. Nhân D. Trung thể

Câu 4: Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất?

A. Tế bào thần kinh

B. Tế bào cơ vân

C. Tế bào xương

D. Tế bào da

Câu 5: Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào?

A. Ôxi

B. Chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit…)

C. Nước và muối khoáng

D. Tất cả các phương án

Câu 6: Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống?

A. Cacbon B. Ôxi C. Lưu huỳnh D. Nitơ

Câu 7: Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic?

A. Hiđrô

B. Ôxi

C. Cacbon

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 8: Bộ phận có vai trò giúp tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường là

A. Màng sinh chất

B. Chất tế bào

C. Màng sinh chất, nhân

D. Màng sinh chất, tế bào và nhân

Câu 9: Bào quan có chức năng thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm trong tế bào là:

A. Ti thể B. Lưới nội chất C. Riboxom D. Bộ máy Gôngi

Câu 10: Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể con người?

A. Các cơ quan trong cơ thể người đều được cấu tạo bởi tế bào

B. Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể

C. Khi toàn bộ các tế bào bị chết thì cơ thể sẽ chết

D. Câu A và B đúng

Câu 11: Thực chất quá trình trao đổi chất diễn ra ở

A. Hệ cơ quan B. Cơ quan C. Cơ thể D. Tế bào

Câu 12: Khi nói về chức năng của tế bào, ý nào sau đây đúng?

A. Tế bào có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể

B. Ti thể có chức năng liên hệ giữa các bào quan

C. Nhân điều khiển mọi hoạt động của tế bào

D. Cả A và C đúng

Câu 13: Hoạt động sống của tế bào có quá trình đồng hóa? Đồng hóa là

A. Giải phóng năng lượng

B. Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp

C. Tích lũy năng lượng

D. Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản

Câu 14: Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu?

A. Dịch nhân B. Nhân con C. Nhiễm sắc thể D. Màng nhân

----------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 3: Tế bào gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, vị trí, đặc điểm chức năng tế bào...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 3: Tế bào. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải VBT Sinh 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
1 19
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 8 Xem thêm