Trắc nghiệm môn Sinh học 8 bài 6

Chúng tôi xin giới thiệu bài Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 6: Phản xạ được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Sinh học 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học bài: Phản xạ

Câu 1: Cảm ứng là gì?

A. Là khả năng phân tích thông tin và trả lời các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh

B. Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới khu phân tích

C. Là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin bằng cách phát sinh xung thần kinh

D. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh thần kinh

Câu 2: Hai chức năng cơ bản của tế bào thần kinh là

A. Cảm ứng và vận động

B. Vận động và bài tiết

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Bài tiết và dẫn truyền xung thần kinh

Câu 3: Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích

Câu 4: Nhóm nào dưới đây gồm những nơron có thân nằm trong trung ương thần kinh?

A. Nơron cảm giác, nơron liên lạc và nơron vận động

B. Nơron cảm giác và nơron vận động

C. Nơron liên lạc và nơron cảm giác

D. Nơron liên lạc và nơron vận động

Câu 5: Căn cứ vào đâu để người ta phân chia các nơron thành 3 loại: nơron hướng tâm, nơron trung gian và nơron li tâm?

A. Hình thái B. Tuổi thọ C. Chức năng D. Cấu tạo

Câu 6: Nhóm nào dưới đây gồm những nơron có thân nằm trong trung ương thần kinh?

A. Nơron cảm giác, nơron liên lạc và nơron vận động

B. Nơron cảm giác và nơron vận động

C. Nơron liên lạc và nơron cảm giác

D. Nơron liên lạc và nơron vận động

Câu 7: Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố?

A. 5 yếu tố B. 4 yếu tố C. 3 yếu tố D. 6 yếu tố

Câu 8: Phản xạ là

A. Phản ứng của cơ thể động vật trước sự tác động của môi trường

B. Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích tác động vào cơ thể

C. Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích từ môi trường bên ngoài hay bên trong cơ thể thông qua hệ thần kinh

D. Những hành động tự nhiên mà cơ thể đáp trả lại các kích thích tác động

Câu 9: Trong phản xạ rụt tay khi chạm vào vật nóng thì trung tâm xử lý thông tin nằm ở đâu?

A. Bán cầu đại não B. Tủy sống C. Tiểu não D. Trụ giữa

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là chính xác?

A. Vòng phản xạ được xây dựng từ 4 yếu tố: cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, nơron hướng tâm và cơ quan phản ứng.

B. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược.

C. Cung phản xạ bao gồm vòng phản xạ và đường liên hệ ngược.

D. Cung phản xạ được xây dựng từ 3 yếu tố: cơ quan thụ cảm, nơron trung gian và cơ quan phản ứng.

Câu 11: Một cung phản xạ dây gồm đầy đủ các thành phần sau

A. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng

B. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng

C. Cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, cơ quan phản ứng

D. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm

Câu 12: Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại và hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì cây cụp lá lại có gì giống nhau?

A. Đều là phản xạ ở sinh vật

B. Đều là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật

C. Đều là sự trả lời lại các kích thích của môi trường

D. Cả B và C

Câu 13: Phản xạ ở động vật khác cảm ứng ở thực vật đặc điểm nào sau đây?

A. Phản xạ ở động vật diễn ra nhanh hơn

B. Phản xạ ở động vật dễ nhận biết hơn

C. Phản xạ ở động vật chính xác hơn

D. Cả ba đáp án trên

Câu 14: Loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ?

  1. Xung thần kinh li tâm
  2. Xung thần kinh li tâm điều chỉnh
  3. Xung thần kinh thông báo ngược
  4. Xung thần kinh hướng tâm

A. 1, 2 B. 2, 3 C. 1, 4 D. 1, 3

Câu 15: Một người giơ tay với chùm nhãn nhưng không chạm tới, người này bèn kiễng chân lên để hái. Đây là một ví dụ về

A. Vòng phản xạ

B. Cung phản xạ

C. Phản xạ không điều kiện

D. Sự thích nghi

----------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 6: Phản xạ gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về khái niệm, cấu trúc, thành phần của các cung phản xạ, ý nghĩa của phản xạ..

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 8 bài 6: Phản xạ. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải VBT Sinh 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 8 Xem thêm