Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 11 Unit 5 Being Part Of ASEAN

1 164

Với mong muốn giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 11 chương trình mới hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bộ đề Ôn tập tiếng Anh lớp 11 mới theo từng chuyên đề bài tập khác nhau như: Ngữ âm, Ngữ pháp, Kỹ năng đọc, Kỹ năng viết. Tài liệu tiếng Anh ôn tập Ngữ âm gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 11 khác nhau giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Từ vựng tiếng Anh Unit 5 lớp 11. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu hiệu quả.

Tiếng Anh 11 Unit 5 Being Part Of ASEAN

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 11 phần Ngữ âm (Phonetics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 11 mới theo Unit năm 2019 - 2020 có trên VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 5: Being Part Of ASEAN tiếng Anh 11 sách mới của bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập hiệu quả.

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1:

A. athlete

B. capital

C. stalk

D. talent

Question 2:

A. emblem

B. member

C. regret

D. theme

Question 3:

A. August

B. gerund

C. purpose

D. suggest

Question 4:

A. dream

B. mean

C. peace

D. steady

Question 5:

A. consist

B. disable

C. suggest

D. vision

Bài 2. Mark the letter A. B. C. or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 6:

A. assistance

B. confident

C. dynamic

D. external

Question 7:

A. academic

B. behaviour

C. participate

D. relationship

Question 8:

A. charter

B. depict

C. enter

D. purchase

Question 9:

A. athlete

B. continue

C. principle

D. regional

Question 10:

A. competition

B. fundamental

C. interference

D. stable

Question 11:

A. phonetic

B. dynamic

C. climatic

D. atmospheric

Question 12:

A. commentator

B. prehistory

C. preferable

D. practicable

Question 13:

A. mandate

B. promote

C. address

D. pursue

Question 14:

A. insecure

B. scenario

C. inaccurate

D. infrequent

Question 15:

A. property

B. surgery

C. vacation

D. nitrogen

Đáp án

1. C 2. D 3. C 4. D 5. D
6. B 7. A 8. B 9. B 10. D
11. D 12. B 13. A 14. A 15. C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 5 kèm đáp án. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 164
Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới Xem thêm