Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Artificial Intelligence

Trắc nghiệm tiếng Anh 12 Unit 7 có đáp án phần Ngữ âm (Phonetics) bao gồm 15 câu trắc nghiệm tìm từ có cách phát âm khác với những từ còn lại và Tìm từ có trọng âm từ khác với nội dung từ vựng lấy trong Unit 7 tiếng Anh 12: Artificial Intelligence giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức từ mới đã học hiệu quả. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh 12 hữu ích dành cho quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Tiếng Anh Unit 7 lớp 12: Artificial Intelligence

Đề ôn tập ngữ âm Unit 7 tiếng Anh lớp 12 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 12 mới theo từng unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 7 được biên tập bám sát nội dung từ mới tiếng Anh 12 Unit 7 giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập từ vựng trọng tâm hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. activate

B. donation

C. amazing

D. preparation

Question 2:

A. spammed

B. automated

C. preferred

D. lessened

Question 3:

A. scream

B. class

C. science

D. resurrect

Question 4:

A. faraway

B. education

C. straight

D. shade

Question 5:

A. malfuntion

B. among

C. charity

D. gratidute

Question 6:

A. emerge

B. learn

C. collect

D. exterminate

Question 7:

A. navigation

B. guarantee

C. diligence

D. gamble

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. incredible

B. mainstay

C. student

D. program

Question 9:

A. opportunity

B. academic

C. competitive

D.intervention

Question 10:

A. algorithm

B. discourage

C. transform

D. inspire

Question 11:

A. implant

B. expand

C. involve

D. athlete

Question 12:

A. faraway

B. unbelievable

C. resurrect

D. understand

Question 13:

A. prohibit

B. seventeen

C. ecologist

D. intention

Question 14:

A. origin

B. diploma

C. carnivore

D. organism

Question 15:

A. endangered

B. minority

C. mausoleum

D.ambassador

Đáp án:

1 - A 2 - B 3 - D 4 - A 5 - B 6 - C 7 - C
8 - A 9 - C 10 - A 11 - D 12 - B 13 - B 14 - B 15 - C

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 7 Phonetics có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 446
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Xem thêm