Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 8 Unit 7 Pollution

Mở đầu chương trình học tiếng Anh lớp 8 học kì 2 theo chương trình sách mới hệ 10 năm của bộ GD&ĐT là Bài học số 7 - Sự ô nhiễm (Pollution). Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 7 chuyên đề Ngữ âm (Phonetics) dưới đây tổng hợp những Từ vựng tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài học, chắc chắn sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 8 Unit 7 hiệu quả. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Tiếng Anh 8 mới Unit 7: Pollution

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 8 chương trình mới phần Ngữ âm Unit 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh gồm 15 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau liên quan đến cách phát âm của từ giúp các em học sinh lớp 8 ghi nhớ từ vựng đã học hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. affect

B. algae

C. aquatic

D. permanent

Question 2:

A. school

B. cholera

C. chemistry

D. machine

Question 3:

A. litter

B. light

C. visual D. radiation

Question 4:

A. radioactive

B. pollution

C. contaminate

D. convey

Question 5:

A. billboard

B. loss

C. cholera

D. fox

Question 6:

A. earplug

B. hear

C. pear

D. clear

Question 7:

A. aquatic

B. cause

C. effect

D. race

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. pollutant

B. untreated

C. permanent

D. aquatic

Question 9:

A. affect

B. poison

C. thermal

D. visual

Question 10:

A. litter

B. effect

C. earplug

D. groundwater

Question 11:

A. contaminate

B. radiation

C. pollution

D. untreated

Question 12:

A. pressure

B. hearing

C. litter

D. pollute

Question 13:

A. permanent

B. pollution

C. illustrate

D. poisonous

Question 14:

A. measure

B. litter

C. billboard

D. affect

Question 15:

A. aquatic

B. pollution

C. contaminate

D. illustrate

Đáp án

1 - B 2 - D 3 - B 4 - A 5 - A 6 - C 7 - D
8 - C 9 - A 10 - B 11 - B 12 - D 13 - B 14 - D 15 - D

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7 Phonetics có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 932
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 8 Xem thêm