Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Local Environment

1 150

Tiếng Anh 9 Unit 1: Local Environment

Đề ôn tập tiếng Anh 9 sách mới Unit 1 Local Envionment phần Phonetics (Ngữ âm) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em kiểm tra kiến thức của bản thân về cách phiên âm các từ vựng tiếng Anh có trong Unit 1: Local Environment hiệu quả.

Choose the words that are not stressed in the following sentences. Practise reading the sentences aloud.

Question 1: This tour takes you to the outskirts of Hue.

A. tour B. takes C. outskirts D. of

Question 2: During their stay in Hanoi, most tourists insist on a trip to Van Phuc Silk Village.

A. stay B. in C. tourists D. Van Phuc

Question 3: Banh chung of Tranh Khuc village is famous for its distinctive flavour.

A. Banh chung B. Tranh Khuc C. famous D. its

Question 4: Cao Thon craft village in Hung Yen is among the largest incense-making villages in Viet Nam.

A. Cao Thon B. largest C. in D. incense-making

Question 5: Nhat Tan peach flowers have become a brand of Hanoi.

A. peach B. brand C. a D. Hanoi

Question 6: Pomelos from Phu Dien Village in Ha Noi is the most famous for its special taste.

A. pomelos B. Phu Dien C. famous D. its

Question 7: For Hmong women, traditional clothing consists of an outer garment with a colorful and decorative collar.

A. for B. Hmong C. traditional D. garment

Question 8: Not only domestically famous, products of the village have been in many countries around the world.

A. famous B. products C. village D. the

Question 9: Last year I visited the Somerset Levels.

A. last B. I C. the D. Somerset Levels

Question 10: I should practice more for the competition.

A. I B. practice C. for D. competition

Question 11: He lost the key, so he couldn’t get into the house.

A. lost B. key C. get D. the

Question 12: We will travel from Spain to France by plane. The plane will take off at 10 am and will land at 11:00 am in Paris.

A. by B. Spain C. France D. Paris

Question 13: The train for Cambridge will depart from highway number 9.

A. train B. for C. highway D. number 9

Question 14: All flights to New York tomorrow will be delayed because of bad weather.

A. all flights B. New York C. be D. bad weather

Question 15: Anne and Joe will travel by sea tomorrow.

A. Anne B. Joe C. travel D. by

Đáp án:

1. D 2. B 3. A 4. C 5. C 6. D 7. A 8. D
9. C 10. C 11. D 12. A 13. B 14. C 15. D  

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 9 sách mới Unit 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 150
Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Xem thêm