Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 bài: Tuyên ngôn độc lập

1 767

Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12: Bài - Tuyên ngôn độc lập nhằm giúp các bạn nắm vững kiến thức tác phẩm. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Câu 1: Bản Tuyên ngôn Độc lập được viết cho ai?

A. Đồng bào cả nước và nhân dân thế giới.

B. Bọn đế quốc, thực dân đã và đang âm mưu xâm lược nước ta.

C. Các nước đồng minh đang ủng hộ ta.

D. A và B đúng.

Câu 2: Việc trích dẫn lời văn bản của bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ và Tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền của nước Pháp có dụng ý?

A. Làm cơ sở tuyên bố độc lập tự do cho nước mình.

B. Dùng chính lí lẽ của đối thủ để bác bỏ luận điệu và hành động của chúng.

C. Đặt cuộc Cách mạng tháng 8 -1945 của nước ta ngang hàng với cuộc Cách mạng của nước Mĩ và của Pháp.

D. A, B, C đều đúng

Câu 3: Câu văn nào dưới đây thể hiện đầy đủ nhất nội dung của bản Tuyên ngôn độc lập?

A. Toàn dân Việt Nam trên dưới một lòng chống lại âm mưu xâm lược của bọn thực dân.

B. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.

C. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành nước tự do và độc lập.

D. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

Câu 4: Tuyên ngôn độc lập khẳng định trình độ nghệ thuật xuất sắc của Hồ Chí Minh, tác phẩm trở thành một mẫu mực của thể văn chính luận. Dựa vào đâu có thể khẳng định điều này?

A. Bố cục ngắn gọn, lập luận chặt chẽ, đanh thép, ngôn ngữ chính xác, giàu sắc thái biểu cảm.

B. Lí lẽ sắc bén, hùng hồn, văn phong đầy chất trữ tình, bay bổng.

C. Ngôn ngữ chính xác, giàu sắc thái biểu cảm, dẫn chứng đa dạng, phong phú, bố cục ngắn gọn, lập luận chặt chẽ, hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng.

D. Dẫn chứng xác đáng kẻ thù không thể nào bác bỏ được; nêu được những nét cơ bản về quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam.

Câu 5: Tuyên bố: "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do" là nhằm để:

A. Khẳng định nhân quyền.

B. Khẳng định quyền của một nhóm người trong cộng đồng.

C. Khẳng định quyền tự chủ của mỗi dân tộc.

D. Khẳng định nhân quyền và dân quyền.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12

Câu 1: D

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: C

Đánh giá bài viết
1 767
Ngữ văn lớp 12 Xem thêm