Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

15 759

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống do VnDoc sưu tầm và biên soạn, giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học, làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau nhằm nâng cao thành tích học tập môn Sinh lớp 6.

Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Câu 1. Vật nào dưới đây là vật sống?

A. Cây chúc             B. Cây chổi

C. Cây kéo              D. Cây vàng

Câu 2. Vật sống khác vật không sống ở đặc điểm nào dưới đây?

A. Có khả năng hao hụt trọng lượng
B. Có khả năng thay đổi kích thước
C. Có khả năng sinh sản
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 3. Vật nào dưới đây có khả năng lớn lên?

A. Con mèo             B. Cục sắt

C. Viên sỏi             D. Con đò

Câu 4. Sự tồn tại của vật nào dưới đây không cần đến sự có mặt của không khí?

A. Con ong             B. Con sóc

C. Con thoi             D. Con thỏ

Câu 5. Hiện tượng nào dưới đây phản ánh sự sống?

A. Cá trương phình và trôi dạt vào bờ biển
B. Chồi non vươn lên khỏi mặt đất
C. Quả bóng tăng dần kích thước khi được thổi
D. Chiếc bàn bị mục ruỗng

Câu 6. Để sinh trưởng và phát triển bình thường, cây xanh cần đến điều kiện nào sau đây?

A. Nước và muối khoáng
B. Khí ôxi
C. Ánh sáng
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 7. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở mọi vật sống?

1. Sinh sản
2. Di chuyển
3. Lớn lên
4. Lấy các chất cần thiết
5. Loại bỏ các chất thải

A. 4                   B. 3

C. 2                  D. 5

Câu 8. Nếu đặt vật vào môi trường đất ẩm, dinh dưỡng dồi dào và nhiệt độ phù hợp thì vật nào dưới đây có thể lớn lên?

A. Cây bút             B. Con dao

C. Cây bưởi            D. Con diều

Câu 9. Điều kiện tồn tại của vật nào dưới đây có nhiều sai khác so với những vật còn lại?

A. Cây nhãn            B. Cây na

C. Cây cau             D. Cây kim

Câu 10. Vật sống có thể trở thành vật không sống nếu sinh trưởng trong điều kiện nào dưới đây?

A. Thiếu dinh dưỡng
B. Thiếu khí cacbônic
C. Thừa khí ôxi
D. Vừa đủ ánh sáng

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. A 2. C 3. A 4. C 5. B
6. D 7. A 8. C 9. D 10. A
Đánh giá bài viết
15 759
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm