Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 13: Cấu tạo ngoài của thân với những câu hỏi được xây dựng từ nội dung trọng tâm của bài học, giúp học sinh nắm vững lý thuyết được học và ôn luyện nâng cao môn Sinh.

Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Câu 1. Chồi nách của cây được phân chia làm 2 loại, đó là

A. Chồi hoa và chồi lá.
B. Chồi ngọn và chồi lá.
C. Chồi hoa và chồi ngọn.
D. Chồi lá và chồi thân.

Câu 2. Chồi hoa sẽ phát triển thành

A. Lá hoặc cành mang hoa.
B. Cành mang lá hoặc cành mang hoa.
C. Hoa hoặc cành mang hoa.
D. Lá hoặc hoa.

Câu 3. Chồi lá sẽ phát triển thành

A. Hoa.
B. Cành mang lá.
C. Lá.
D. Cành mang hoa.

Câu 4. Cây thân gỗ và cây thân cột khác nhau chủ yếu ở đặc điểm nào dưới đây?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Độ cứng của thân
C. Thời gian sống
D. Khả năng phân cành

Câu 5. Cây nào dưới đây leo bằng thân quấn?

A. Gấc
B. Mồng tơi
C. Cà chua
D. Mướp đắng

Câu 6. Trong các cây dưới đây, có bao nhiêu cây không có thân cột?

1. Xoài
2. Tuế
3. Bạch đàn
4. Khoai tây
5. Cau
6. Si

A. 5                   B. 4

C. 3                   D. 2

Câu 7. Dựa vào vị trí của thân trên mặt đất, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?

A. Hành hoa            B. Dừa

C. Phượng vĩ           D. Rau má

Câu 8. Cây thân bò có đặc điểm nào sau đây?

A. Mềm yếu, bò lan sát mặt đất
B. Có tua cuốn phát triển mạnh
C. Cứng, cao, có cành
D. Có giác mút đâm sâu vào lòng đất

Câu 9. Nhóm nào dưới đây gồm những cây thân gỗ?

A. Nhài, dâu tây, đậu đen, vừng.
B. Tre, mía, mao lương, xương rồng.
C. Chò, giáng hương, phi lao, xà cừ.
D. Ngô, chuối, dưa chuột, bằng lăng.

Câu 10. Cây nào dưới đây không leo bằng thân quấn, cũng không leo bằng tua cuốn?

A. Đậu ván
B. Trầu không
C. Đậu Hà Lan
D. Mướp hương

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. A 2. C 3. B 4. D 5. B
6. B 7. D 8. A 9. C 10. B
Đánh giá bài viết
4 275
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm