Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 16: Thân to ra do đâu

1 112

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 16: Thân to ra do đâu với những câu hỏi bám sat nội dung lý thuyết bài học, giúp học sinh ôn luyện tại nhà và làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau trong chương trình học lớp 6.

Bài 16: Thân to ra do đâu?

Câu 1. Ở thân cây gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ nằm ở đâu?

A. Nằm chìm trong lớp thịt vỏ
B. Nằm xen giữa mạch rây và mạch gỗ
C. Nằm phía ngoài mạch rây
D. Nằm bên trong mạch gỗ

Câu 2. Tầng phát sinh của thân cây gỗ trưởng thành gồm có mấy loại?

A. 5 loại              B. 2 loại

C. 3 loại              D. 4 loại

Câu 3. Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành?

A. Mô phân sinh gióng
B. Tầng sinh trụ
C. Tầng sinh vỏ
D. Ruột

Câu 4. Trong cấu tạo của thân cây gỗ trưởng thành, bộ phận nào dưới đây nằm giữa tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ?

A. Mạch gỗ          B. Ruột

C. Lớp biểu bì        D. Mạch rây

Câu 5. Cây nào dưới đây không có tầng sinh trụ?

A. Bạch đàn         B. Sưa

C. Dừa             D. Đào

Câu 6. Thông thường, khi ta bóc vỏ cây thân gỗ thì những thành phần nào sẽ bị loại bỏ khỏi cây?

A. Biểu bì và thịt vỏ
B. Biểu bì, thịt vỏ và mạch gỗ
C. Biểu bì, thịt vỏ và mạch rây
D. Mạch rây và mạch gỗ

Câu 7. Chọn cặp từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Ở cây thân gỗ trưởng thành, tầng sinh trụ nằm giữa mạch gỗ và mạch rây, hằng năm sinh ra phía ngoài một lớp ... (1)..., phía trong một lớp ...(2)....

A. (1) : mạch rây ; (2) : thịt vỏ
B. (1) : thịt vỏ ; (2) : mạch rây
C. (1) : mạch gỗ ; (2) : mạch rây
D. (1) : mạch rây ; (2) : mạch gỗ

Câu 8. Vòng gỗ hằng năm được biểu hiện rõ nét nhất ở những cây thân gỗ sống ở

A. Vùng cận nhiệt đới.
B. Vùng nhiệt đới.
C. Vùng ôn đới.
D. Vùng hàn đới.

Câu 9. Vì sao khi tìm gỗ làm nhà, người ta lại lựa chọn lớp gỗ ròng thay vì gỗ dác?

A. Vì phần gỗ này rắn chắc, ít bị mối mọt và có độ bền cơ học cao hơn gỗ dác
B. Vì phần gỗ này có màu sắc bắt mắt, vân đẹp hơn lớp gỗ dác
C. Vì phần gỗ này dễ phân cắt, đục đẽo và khắc các họa tiết theo ý muốn
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 10. Ở thân cây gỗ lâu năm, lớp gỗ dác có đặc điểm nào sau đây?

A. Có màu sáng hơn lớp gỗ ròng
B. Tất cả các phương án đưa ra
C. Nằm ở bên ngoài lớp gỗ ròng
D. Có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. B 2. B 3. A 4. D 5. C
6. C 7. D 8. B 9. A 10. B
Đánh giá bài viết
1 112
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm