Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

1 152

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 17: Vận chuyển các chất trong thân với các dạng bài tập, câu hỏi khác nhau nhằm củng cố lý thuyết đã được học, nâng cao thành tích môn Sinh.

Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Câu 1. Để nhận biết khả năng hút nước và muối khoáng của thực vật, ta nên chọn những cành hoa có bông màu gì?

A. Màu đỏ            B. Màu trắng

C. Màu tím           D. Màu vàng

Câu 2. Khi cắm một cành hoa trắng vào dung dịch coban thì sau một thời gian, màu sắc của cánh hoa sẽ thay đổi như thế nào?

A. Cánh hoa chuyển sang màu tím
B. Cánh hoa chuyển sang màu hồng
C. Cánh hoa chuyển sang màu đỏ
D. Cánh hoa chuyển sang màu xanh

Câu 3. Khi lấy cành của cây thân gỗ và tiến hành bóc một khoanh vỏ thì sau một thời gian sẽ xuất hiện hiện tượng gì tại vị trí này?

A. Phần mép vỏ ở phía dưới phình to ra
B. Phần mép vỏ ở phía trên phình to ra
C. Mép vỏ ở phía trên và phía dưới phần vỏ bị bóc đều phình to ra
D. Phần thân đã bị bóc vỏ bị phình to ra

Câu 4. Ở thực vật, nước và muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ

A. Mạch gỗ.         B. Mạch rây.

C. Tế bào kèm.       D. Đai Caspari.

Câu 5. Cây nào dưới đây thường được trồng bằng cách chiết cành?

A. Cây nhãn        B. Cây chuối

C. Cây giang        D. Cây hành

Câu 6. Mạch rây có chức năng chủ yếu là gì?

A. Vận chuyển nước
B.Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây
C. Tổng hợp chất hữu cơ
D. Vận chuyển muối khoáng

Câu 7. Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất dinh dưỡng từ rễ lên thân ở thực vật?

A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Phần mép vỏ phía trên bị phình to sau khi ta cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân
C. Hiện tượng lá cây bị héo quắt do Mặt Trời đốt nóng
D. Nhựa rỉ ra từ gốc cây bị chặt bỏ thân

Câu 8. Một cành hoa bị héo, sau khi ngâm trong nước, hoa bỗng tươi trở lại. Hiện tượng trên phản ánh vai trò của bộ phận nào đối với đời sống thực vật?

A. Mạch rây        B. Mạch gỗ

C. Ruột           D. Nội bì

Câu 9. Trong cơ thể thực vật, thành phần nào dưới đây được vận chuyển chủ yếu nhờ mạch rây?

A. Muối khoáng
B. Nước
C. Chất hữu cơ
D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 10. Ở thực vật, sự vận chuyển chất nào dưới đây thường diễn ra ngược chiều trọng lực?

A. Chất hữu cơ và muối khoáng
B. Nước và muối khoáng
C. Chất hữu cơ và nước
D. Nước, chất hữu cơ và muối khoáng

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. B 2. D 3. B 4. A 5. A
6. B 7. D 8. B 9. C 10. B
Đánh giá bài viết
1 152
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm