Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 18: Biến dạng của thân

3 126

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 18: Biến dạng của thân với những câu hỏi trắc nghiệm bao quát kiến thức bài học, hỗ trợ quá trình giảng và học tập môn Sinh đạt kết quả tốt.

Bài 18: Biến dạng của thân

Câu 1. Cây nào dưới đây có thân rễ?

A. Tre             B. Khoai tây

C. Cà chua         D. Bưởi

Câu 2. Cây nào dưới đây không có thân củ?

A. Cây chuối
B. Cây củ đậu
C. Cây su hào
D. Cây khoai tây

Câu 3. Thân biến dạng của cây nào dưới đây khác với thân biến dạng của những cây còn lại?

A. Cỏ tranh         B. Khoai tây

C. Sen            D. Nghệ

Câu 4. Dạng thân mọng nước được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây?

A. Lá lốt
B. Cau
C. Lê gai
D. Vạn niên thanh

Câu 5. Dựa vào vị trí của củ so với mặt đất, em hãy cho biết cây nào dưới đây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?

A. Su hào          B. Khoai tây

C. Chuối           D. Súng

Câu 6. Vỏ của củ nào dưới đây sẽ chuyển sang màu xanh lục khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời?

A. Khoai lang       B. Khoai tây

C. Sắn             D. Cà rốt

Câu 7. Những cây có thân mọng nước thường sống ở

A. Vùng hàn đới.
B. Vùng ôn đới.
C. Nơi khô hạn.
D. Nơi ẩm thấp.

Câu 8. Các cây cỏ dại rất khó để triệt tận gốc, nguyên nhân chủ yếu là vì chúng thường sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng

A. Thân củ.          B. Thân rễ.

C. Rễ củ.            D. Lá.

Câu 9. Củ của cây nào dưới đây thực chất là do thân biến đổi thành?

A. Tỏi             B. Lạc

C. Sắn             D. Chuối

Câu 10. Cây nào dưới đây ngoài thân ngầm còn có thân trên mặt đất?

A. Tre
B. Khoai tây
C. Gừng
D. Tất cả các phương án đưa ra

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. A 2. B 3. B 4. C 5. A
6. B 7. C 8. B 9. D 10. D
Đánh giá bài viết
3 126
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm