Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

1 101

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp với bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập môn Sinh lớp 6 đạt kết quả cao.

Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Câu 1. Cây nào dưới đây là cây ưa sáng?

A. Diếp cá            B. Chua me

C. Bạch đàn           D. Lá lốt

Câu 2. Cây nào dưới đây thường sống dưới bóng các cây khác?

A. Lúa                B. Lê gai

C. Phi lao             D. Rau má

Câu 3. Trong cơ thể thực vật, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất về khối lượng?

A. Nước              B. Muối khoáng

C. Tinh bộ            D. Vitamin

Câu 4. Nhiệt độ thích hợp nhất cho quá trình quang hợp của cây xanh là bao nhiêu?

A. 10-15oC           B. 20-30oC

C. 30-40oC           D. 25-40oC

Câu 5. Tại sao trong sản xuất nông nghiệp, muốn cây cho năng suất cao thì chúng ta không nên trồng với mật độ quá dày?

A. Vì trồng cây quá dày sẽ làm cản trở khả năng hút nước và muối khoáng của cây.

B. Vì trồng cây quá dày sẽ khiến cho cây sinh trưởng, phát triển kém do phải san sẻ nguồn ánh sáng, nước và chất dinh dưỡng cho các cây mọc lân cận.

C. Vì khi trồng cây quá dày, các cây gần nhau sẽ có hiện tượng liền rễ và cây bị bệnh dễ phát tán tác nhân gây bệnh cho những cây xung quanh.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 6. Loại thực phẩm nào dưới đây được tạo ra nhờ hoạt động quang hợp của cây xanh?

1. Xúc xích
2. Khoai tây
3. Cà rốt
4. Hạt sen
5. Ngô
6. Nấm hương

A. 2, 3, 4, 5
B. 1, 2, 3, 4, 5
C. 2, 3, 4, 5, 6
D. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Câu 7. Quang hợp ở cây xanh có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống con người và động vật?

A. Cung cấp ôxi cho hoạt động hô hấp của sinh vật, điều hoà khí hậu thông qua việc cân bằng hàm lượng khí ôxi và khí cacbônic trong khí quyển.
B. Cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho người và động vật: lá, củ, hạt,…
C. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp: sắn, cà phê,…
D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 8. Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Hằng năm, giới Thực vật trên Trái Đất chế tạo ra khoảng … tỉ tấn chất hữu cơ.

A. 550              B. 750

C. 150              D. 450

Câu 9. Trong các yếu tố dưới đây, có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ở cây xanh?

1. Ánh sáng
2. Nhiệt độ
3. Nước
4. Hàm lượng khí cacbônic

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

Câu 10. Nhóm nào dưới đây gồm những cây ưa bóng?

A. Ngô, dứa, cải thảo, thìa là
B. Rau bợ, chua me, khoai tây, đậu xanh
C. Xà cừ, xương rồng, thanh long, rau má
D. Trầu không, hoàng tinh, diếp cá, lá lốt

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Sinh 6

1. C 2. D 3. A 4. B 5. B
6. A 7. D 8. D 9. B 10. D
Đánh giá bài viết
1 101
Trắc nghiệm Sinh học 6 Xem thêm